30% regelingvoor expats

Wij kunnen de 30%-regeling voor je aanvragen.

All About Expats

Wat is de 30%-regeling?

Als een expat in Nederland komt werken, wordt hij of zij mogelijk geconfronteerd met extra kosten, dit worden ook wel extraterritoriale kosten genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kosten dubbele huisvesting, extra kosten voor invullen van Nederlandse belastingaangiften, kosten voor legalisatie van documenten en omzetten van een rijbewijs en extra kosten voor levensonderhoud.

De 30%-regeling is een Nederlandse belastingfaciliteit die is gericht op het aantrekken van buitenlands talent om in Nederland te werken.

Na goedkeuring door de Belastingdienst mag de werkgever de expat maximaal 30% van zijn of haar loon belastingvrij verstrekken.

Wat wij voor je kunnen doen

 • Wij vragen de 30%-regeling namens jouw werkgever aan.
 • Wij werken exclusief samen met Dutch Tax Advice en kunnen je aanvraag daarom op een zeer efficiënte manier verwerken en de doorlooptijden zoveel als mogelijk minimaliseren.

Neem contact op met ons en vraag naar onze efficiënte wijze van aanvragen van de 30%-regeling.

All About Expats kan de 30%-regeling namens jouw werkgever aanvragen.

Contact

Belangrijke informatie over de 30%-regeling

 • De 30%-regeling mag maximaal 5 jaar worden toegepast.
 • Je werkgever moet de aanvraag binnen 4 maanden indienen na je 1e werkdag anders kan de 30%-regeling niet meer met terugwerkende kracht worden toegepast
 • Als je van werkgever wisselt kun je de 30%-regeling voortzetten mits je binnen 3 maanden een nieuwe arbeidsovereenkomst bent aangegaan. Je nieuwe werkgever moet wel de aanvraag opnieuw indienen.
 • Kosten van een internationale school kunnen, naast de 30%-regeling, extra netto vergoed worden.
 • Met de 30%-regeling kun je je rijbewijs omzetten naar een Nederlands rijbewijs.
windmill-netherlands

Wil je meer weten over de 30%-regeling?

Of wil je een nettoloon berekening?

We beantwoorden graag al je vragen over de 30%-regeling!

Contact
amsterdam-expats

Voorwaarden 30%-regeling

 • Je hebt als kennismigrant een arbeidsovereenkomst.
 • Je bent als kennismigrant geworven uit een ander land.
 • Je hebt als kennismigrant een specifieke expertise (vereiste expertise).
 • Er is een inkomstennorm van toepassing die elk jaar wordt geïndexeerd.
 • Je woont als kennismigrant meer dan 16 maanden van de 24 maanden vóór je eerste werkdag in Nederland op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.
 • De belastingdienst heeft een beslissing genomen waaruit blijkt dat de 30% regeling kan worden gebruikt.

Waarom is Nederland aantrekkelijk voor internationaal talent?

Bezoek ons knowledge centre voor meer informatie over werken in Nederland.