Backoffice voor Intermediairs2024-06-12T14:18:04+00:00

Backoffice voor intermediairs

decorative orange line

Elke recruiter kan kennismigranten detacheren.

Wil je een kennismigrant detacheren?

Heb je een kennismigrant geworven voor een opdrachtgever en wil je deze detacheren? Dan kunnen wij een oplossing bieden voor jou, jouw kandidaat en jouw opdrachtgever.

Door gebruik te maken van onze backoffice dienstenverlening voor intermediairs kunnen wij jou in een mum van tijd helpen bij het detacheren van kandidaten van buiten de Europese Unie. Als erkend referent van de IND regelen wij alles wat nodig is om in Nederland te werken, hierdoor ontstaat er ruimte voor jou om te focussen op jouw core business en ben je ervan verzekerd dat alles voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Hoe onze Backoffice dienstverlening werkt

All About Expats is een gespecialiseerde backoffice dienstverlener voor intermediairs die kennismigranten bemiddelen. Met onze service nemen wij namens jou alle immigratiezaken, werkgeverschap, juridische zaken en administratieve taken uit handen.

De kennismigrant(en) komen bij ons in loondienst waardoor wij de juridisch werkgever en sponsor worden. Vervolgens stellen wij de kennismigrant namens jou ter beschikking aan de opdrachtgever. Wij regelen de volledige vergunningsaanvraag met de IND en begeleiden jouw kandidaat met het maken van afspraken en formaliteiten die komen kijken bij de immigratie naar Nederland.

Onze Backoffice dienstverlening voor kennismigranten is inclusief

backoffice administration

Backoffice administratie

immigration and settling in

Immigratie en relocatie

secondment

Werkgeverschap

30 facility application

Aanvragen en toepassingen 30%-regeling

(indien van toepassing)

Backoffice service

Backoffice administratie voor intermediairs

Met onze backoffice dienstverlening voor intermediairs bieden wij complete ontzorging van administratieve en juridische zaken voor intermediairs die kennismigranten willen detacheren.

Naast de loonadministratie verzorgen wij ook de facturatie, debiteurenbeheer, voorfinanciering van lonen en de afdracht van loonheffing aan de belastingdienst.

Wat is inbegrepen:

 • Volledige ontzorging op het gebied van HR en Contractmanagement;

 • Juridisch advies over uitzendwetgeving;

 • Maandelijkse salarisbetalingen;

 • Voorfinanciering van lonen;

 • Facturatie naar opdrachtgevers;

 • Debiteurenbewaking en -beheer;

 • Arbeidsmarktadviseurs met brede kennis van uitzendwerk;

 • Zakendoen met een SNA-gecertificeerde partij en lid van de Nederlandse Bond voor Bemiddelaars en Uitzendondernemingen (NBBU);

 • Uitbetaling van bureaumarge zonder dat jij een factuur hoeft te sturen.

Backoffice for intermediaries
Backoffice for intermediaries

Meer over backoffice administratie

Wat is Backoffice dienstverlening?2024-03-21T15:18:52+00:00

Veel intermediairs op de arbeidsmarkt maken gebruik van een backoffice dienstverlening. Hierdoor hebben deze intermediairs geen eigen loonadministratie, personeel, backoffice, software en specialistische kennis van wet- en regelgeving nodig. Een intermediair gebruikt backoffice dienstverlening door hun geplaatste werknemers bij een backoffice dienstverlener onder te brengen.

Zo wordt de backoffice dienstverlener juridisch werkgever en de inlenende eindklant de materiële werkgever waar de leiding en toezicht ligt.

Meer weten over onze Backoffice dienstverlening voor intermediairs?

decorative orange line

Backoffice service

Immigratie en relocatie

Met onze backoffice dienstverlening voor intermediairs van kennismigranten bieden wij jou totale ontzorging van alle zaken met betrekking tot de immigratie, zo regelen wij onder meer de vergunningsaanvraag bij de IND. Ook adviseren wij jou over alle relevante juridische zaken en staan jouw nieuwe werknemer bij met alle formaliteiten die komen kijken bij de relocatie van de kennismigrant naar Nederland. Zo kan jouw nieuwe werknemer zich volledig focussen op zijn start bij jouw opdrachtgever.

Onze immigratie dienstverlening maakt onlosmakelijk deel uit van onze backoffice dienstverlening, hierdoor ben je ervan verzekerd dat alle zaken omtrent de relocatie en het dienstverband gelijktijdig geregeld worden. Hiermee nemen wij jou alle zaken die komen kijken bij het bemiddelen van kennismigranten uit handen. Wij regelen de vergunningsaanvraag, ook voor eventuele meereizende familieleden.

Wat is inbegrepen:

 • Het uit handen nemen van de immigratieprocedure en vergunningsaanvraag voor kennismigranten.

 • Het uit handen nemen van de immigratie en afhandeling van de vergunningsaanvraag voor gezinsleden van de kennismigrant (indien van toepassing).

 • Kennispartner voor alle relevante IND-zaken en het regelen van afspraken met de IND.

 • Ondersteuning van de kennismigrant bij het verkrijgen van een BSN.

 • Ondersteuning van de kennismigrant bij het openen van een bankrekening.

 • Ondersteuning van de kennismigrant bij het aanvragen van een zoekjaar hoogopgeleiden.

Backoffice service immigration and settling in
Backoffice service immigration and settling in

Meer over immigratie en relocatie

Regeling kennismigranten 20242024-03-21T13:06:41+00:00

Nederland heeft een regeling speciaal voor kennismigranten. Deze regeling maakt het voor bedrijven eenvoudiger en sneller om kennismigranten van buiten de eurozone in dienst te nemen.

Kort gezegd vergemakkelijkt de kennismigrantenregeling de toelatingseisen en aanvraagtijd voor kennismigranten en hun werkgevers. Niet ieder bedrijf kan gebruik maken van de kennismigrantenregeling en ook niet iedere migrant van buiten de EU komt hiervoor in aanmerking. Er zijn een aantal voorwaarden voor de werkgever en voor de kennismigrant.

De voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • De werkgever is een erkend referent van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 • De kennismigrant heeft een ondertekende arbeidsovereenkomst van minimaal drie maanden bij een Nederlandse werkgever.

 • De werkgever betaalt minimaal het salariscriteria voor kennismigranten.

 • De kennismigrant moet een marktconform loon ontvangen.

 • De kennismigrant heeft een geldig paspoort, een Nederlandse zorgverzekering en vormt geen bedreiging voor de nationale veiligheid.

Salarisnorm voor het aannemen van een kennismigrant.

Een van de vereisten voor het aannemen van een kennismigrant is een salarisnorm. Dit zijn bruto maandsalarissen en de hoogte daarvan verschillen per categorie.

Voor 2024 is het minimum voor hoogopgeleide migranten vastgesteld op:

Leeftijd/CategorieBruto maandloon *
Verlaagd salariscriterium€ 2,801
Onder de 30 jaar€ 3,909
30 jaar of ouder€ 5,331

* Excl. 8% vakantietoeslag

De IND controleert ook:

 • Of de kennismigrant vaardigheden en ervaring heeft die in Nederland relatief schaars zijn;
 • Of de kennismigrant een hoger opleidingsniveau heeft (minimaal bachelor);
 • Of de kennismigrant een specialisatie heeft (bijvoorbeeld in IT, engineering of science).

Wat is een erkend referent van de IND2024-03-21T09:50:38+00:00

Als erkend referent van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (‘IND’) mag je als bedrijf kennismigranten in dienst nemen. Bovendien hanteert de IND een kortere beslistermijn voor vergunningaanvragen. Het proces om erkend referent te worden is ingewikkeld, kostbaar en kost bovendien veel tijd en moeite.

All About Expats is een expert op het gebied van kennismigratie en is een erkend referent. Jaarlijks gebruiken vele werkgevers, intermediairs en wervingsbureaus onze payrolling service om kennismigranten in te lenen. Hierdoor hoeven zij zich geen zorgen meer te maken over het erkend referentschap en de bijbehorende verplichtingen en administratieve lasten. Zij kunnen direct al aan de slag met hun kennismigranten terwijl wij de administratieve zaken regelen.

Alle bedrijven die erkend referent zijn van de IND worden geregistreerd in het openbaar register erkende referenten.

All About Expat is bedreven in het afhandelen van de aanvraagprocedure om erkend referent te worden. Wij adviseren bedrijven over de haalbaarheid van het verkrijgen van de erkenning op basis van de informatie die het bedrijf beschikbaar heeft. Daarnaast kunnen wij de gehele aanvraag voor jou verzorgen. Ook kunnen wij het volledige immigratieproces overnemen door namens jouw organisdatie de vergunningsaanvragen af te handelen met onze Immigratiediensten voor werkgevers.

Verplichtingen van een erkend referent2024-03-21T10:03:54+00:00

Een erkend referent zijn brengt verplichtingen met zich mee waaronder, maar niet beperkt tot, het voeren van een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure en tijdig doorgeven van wijzigingen. De IND verwacht dat alle erkende referenten zich aan deze regels houden. Doet je dat niet, dan riskeer je het referentschap kwijt te raken en de vergunningen van jouw kennismigranten te verliezen.

In grote lijnen bestaan deze verplichtingen uit:

 • Het verstrekken van informatie aan kennismigranten over toelating en verblijf;
 • Het bijhouden en bewaren van een administratie;
 • Zorgplicht;
 • Terugkeer van de vreemdeling;
 • Regelmatig controleren op naleving van de verplichtingen.

Video: Hoe vraag ik erkenning aan als referent.

Een video van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Verblijfsvergunning zoekjaar studenten voor intermediairs2024-03-21T11:59:39+00:00

Niet-EU studenten die net zijn afgestudeerd en nog geen baan als kennismigrant hebben gevonden, kunnen gebruik maken van een zoekjaarvergunning voor hoogopgeleiden. Gedurende het jaar waarin deze geldig is, zijn zij vrij om voor elke werkgever in Nederland te werken, je hoeft als recruiter dus nog geen erkend referent te zijn. Een bijkomend voordeel voor jou als recruiter is dat voor deze specifieke groep kennismigranten een verlaagd looncriterium geldt.

Als jij of jouw klant deze medewerker in dienst wilt houden moet je voor het verstrijken van de zoekjaarvergunning een kennismigrantenvergunning aanvragen. Dit kan alleen als de organisatie erkend referent is van de IND op het moment dat je de aanvraag indient.
Is jouw organisatie (nog) geen erkend referent? Dan kan All About Expats namens jouw organisatie optreden als referent voor de kennismigrant. Wij kunnen dit (eventueel op tijdelijke basis) vervullen op basis van onze backoffice dienstverlening.

Video: Promotional video about the orientation year for highly educated persons

Een video van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Al meer dan 200 werkgevers hebben ons geselecteerd als hun HR-partner voor kennismigranten.

Backoffice service

Werkgeverschap

Gebaseerd op de Cao voor uitzendkrachten.

Met onze backoffice diensten voor intermediairs besteedt u uw werkgeverschap uit aan All About Expats. Hierdoor ben jij en jouw klant in staat om kennismigranten in te huren zonder een door de IND erkend referentschap.

All About Expats biedt volledige ontzorging van alle juridische en administratieve zaken zoals het verkrijgen van vergunningen, maandelijkse salarisbetalingen, begeleiding bij ziekte, etc.

Ons werkgeverschap voor intermediairs is gebaseerd op de CAO voor Uitzendkrachten van de NBBU.

Wat is inbegrepen:

 • Oplossing voor als jouw organisatie (nog) geen erkend referent is;
 • Juridisch werkgeverschap uitbesteed op basis van de Cao voor uitzendkrachten;
 • HR- en salarisadministratie;
 • Collectieve zorgverzekering;
 • Pensioenregeling via StiPP;
 • Begeleiding bij ziekte;
 • SNA gecertificeerd en lid van de NBBU.

second highly skilled migrants
second highly skilled migrants

Meer over detachering

Voordelen van werkgeverschap uitbesteden voor intermediairs2024-03-21T12:06:30+00:00

Intermediairs die kandidaten van buiten de Europese Unie bemiddelen, komen erachter dat de arbeids-, immigratie-, HR- en salarisadministratie tijdrovend en kostbaar is. Met onze backoffice dienstverlening kan de rompslomp die komt kijken bij het bemiddelen van een kennismigrant volledig worden uitbesteed.

 • Uitbesteding van complexe en tijdrovende werkzaamheden en procedures.

 • Versnelde afhandeling van vergunningaanvragen.

 • Vertrouwd zakendoen met een deskundige partner.

 • Geen kosten voor het aanvragen van een IND erkend referentschap.

 • Snel gebruik kunnen maken van de diensten van een kennismigrant.

 • Jij en de kennismigrant kunnen gebruik maken van de kennis en expertise van onze Expat desk voor alle vragen op het gebied van arbeid of immigratie.

 • Tijdige en correcte maandelijkse betaling van jouw kennismigranten.

 • Een maandelijkse factuur met alle kosten inzichtelijk.

Backoffice service

Aanvragen en toepassingen 30%-regeling

De 30% regeling is een specifiek Nederlandse fiscale regeling gericht op het aantrekken van buitenlandse professionals met een specifieke deskundigheid om in Nederland te komen werken. Als een kennismigrant in Nederland komt werken wordt hij of zij mogelijk geconfronteerd met extra kosten, de zogenaamde extraterritoriale kosten.

All About Expats verzorgt standaard de aanvraag van de 30% regeling als onderdeel van onze backoffice dienstverlening. Na goedkeuring van de Belastingdienst kan All About Expats tot maximaal 30% van het salaris van de kennismigrant belastingvrij uitruilen.

Wat is inbegrepen:

 • Wij vragen de 30% regeling aan voor jouw werknemer.

 • Wij werken hiervoor uitsluitend samen met onze partner Dutch Tax Advice en kunnen daardoor de aanvraag efficiënt afhandelen en de doorlooptijden kort houden.

Let op: bij gebruik van onze backoffice dienstverlening vragen wij standaard de 30%-regeling aan voor alle kennismigranten die via jou bij All About Expats in dienst zijn. Wij bieden de 30%-regeling echter niet als losstaande dienst aan.

Backoffice service 30% facility
Backoffice service 30% facility

Meer over de 30%-regeling

Voorwaarden voor de 30%-regeling2024-03-21T14:41:40+00:00

De kennismigrant moet aan deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling:

 • De werknemer is buiten Nederland geworven en hij of zij heeft meer dan 16 van de in totaal 24 maanden voorafgaand aan het werken in Nederland op meer dan 150 km van de Nederlandse grens gewoond.

 • De werknemer moet werken voor een in Nederland gevestigde onderneming.

 • De werknemer moet een specifieke deskundigheid hebben, dit is wanneer het jaarinkomen van een werknemer boven de jaarlijkse minimumdrempel van de belastingdienst ligt.

 • De werknemer en de werkgever zijn schriftelijk overeengekomen dat de 30%-regeling van toepassing is.

Wanneer heeft een werknemer een specifieke deskundigheid in 2023?

Regulier

De werknemer heeft expertise als het salaris, exclusief de belastingvrije som in Nederland, meer is dan: € 41.954 in 2023.

De werknemer is jonger dan 30 jaar en heeft een mastergraad.

Of heeft de werknemer een gelijkwaardige titel behaald in een ander land.
Dan heeft de werknemer een specifieke expertise als het salaris, exclusief de belastingvrije som in Nederland, meer is dan: € 31.891 in 2023.

De werknemer heeft wetenschappelijk onderzoek verricht.

Of deed onderzoek bij een aangewezen onderzoeksinstelling. of is een arts in opleiding tot specialist.
In dat geval kan de werknemer altijd gebruik maken van de 30%-voorziening. De hoogte van het salaris is dan niet van belang, er geldt geen inkomensnorm.

Duur van de 30%-regeling2024-03-21T14:44:06+00:00

Vanaf 1 januari 2019 is de maximale looptijd van de 30%-regeling vijf jaar in plaats van acht jaar.
De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen een overgangsperiode van twee jaar in te bouwen voor werknemers die door deze verlaging worden getroffen.

Waarom All About Expats

Steeds meer intermediairs kiezen voor All About Expats als IND erkend referent en HR-partner.

Wij vinden goed werkgeverschap, het hebben van kennis van zaken en het handhaven van hoge normen en kwaliteit belangrijk. Hiermee bieden wij een compleet dienstenpakket waarmee wij jou op alle gebieden rondom de immigratie van kennismigranten kunnen ontzorgen.

Steeds meer werkgevers en kennismigranten kiezen daarom voor All About Expats als hun HR-partner.

Erkend referent IND

Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

Snelle en duidelijke communicatie

Meer dan 20 jaar ervaring

Continue ondersteuning

Snelle reactietijden

Wat intermediairs over ons zeggen

logo Yes tech careers

“Having All About Expats as a partner is a bless. They have all the knowledge regarding how to deal with the rules/process to help with getting a Highly Skilled Migrant to the Netherlands in a smooth and legal way. If you have any questions they will help you in a good and quick way.”

yestech_portret

Robert Zweers, intermediair

logo IT Techminds

“Been working for more then 5 years with them, very good, quick response, and always looking for the best services for candidate & employer!”

avatar 07c

Dave Wassmer, intermediair

yinner-logo

“I have a great experience with All About Expats. They are always willing to help, very friendly, supportive and professionally organized.”

Geert-Jan Tomassen, intermediair

Meer weten over onze Backoffice dienstverlening voor intermediairs?

decorative orange line

Elke organisatie kan kennismigranten aannemen.

Go to Top