Erkend referentschap voor afgestudeerden2024-03-21T09:16:34+00:00

Erkend referentschap voor afgestudeerden

decorative orange line

Zet jouw zoekjaarvergunning om naar een kennismigrantenvergunning.

Erkend referentschap voor afgestudeerden

decorative orange line

Zet jouw zoekjaarvergunning om naar een kennismigrantenvergunning.

Wij kunnen jou en jouw werkgever helpen

All About Expats is hét loket voor internationale studenten, afgestudeerden en kennismigranten die in Nederland willen (blijven) wonen en werken.

Heb je op dit moment een zoekjaarvergunning dat afloopt en werk je bij een werkgever die niet een erkend referent is? En wil je graag jouw baan behouden? Dan kan All About Expats jou en jouw werkgever ondersteunen door de rol van sponsor over te nemen. Wij helpen ​​door alle IND gerelateerde zaken te regelen en zorgen ervoor dat jouw zoekjaarvergunning wordt omgezet in een kennismigrantenvergunning.

Om een ​​kennismigrant in dienst te kunnen nemen moet een werkgever een door de IND erkend referent zijn. Als een werkgever dit niet is of een aanvraag heeft ingediend en nog in afwachting is dan kunnen wij deze rol van erkend referent voor hen overnemen. Wij bieden deze service aan op basis van detachering via een payrollconstructie. Dit houdt in dat jij in loondienst komt bij All About Expats en wij hierdoor optreden als jouw sponsor. Hierdoor kan jouw werkgever gebruik blijven maken van jouw inzet als kennismigrant. Hierdoor kan jouw werkgever gebruik blijven maken van jouw inzet als kennismigrant.

Hoe ons Erkend referentschap werkt

Door het werkgeverschap te combineren met ons erkend referentschap, kan een bedrijf jou probleemloos via onze constructie inhuren als kennismigrant.

In deze constructie bieden wij jou een arbeidsovereenkomst aan in overeenstemming met de afspraken die jij met de inlenende organisatie hebt gemaakt. Hierdoor worden wij jouw juridisch werkgever. All About Expats dient vervolgens een aanvraag voor een vergunning als kennismigrant in en houdt jou op de hoogte van de status.

Na toekenning van de vergunning word jij exclusief ter beschikking gesteld bij jouw inlenende organisatie. De inlenende organisatie wordt jouw materiële werkgever, dit betekent dat jij onder hun dagelijkse leiding en toezicht gaat werken. Jij blijft met ons in contact over alle zaken die betrekking hebben op jouw dienstverband, zoals salarisbetalingen, loonstroken, jaarrekeningen, etc.

Erkend referentschap voor afgestudeerden is inclusief

converting residence permit

Verblijfsvergunning omzetten

recognized sponsorship

IND erkend referentschap

expat consultancy

Consultatie voor kennismigranten

Erkend referentschap voor afgestudeerden

Verblijfsvergunning omzetten

Omzetten van zoekjaarvergunning naar kennismigrantenvergunning.

Werk je als pas afgestudeerde met een zoekjaarvergunning en is jouw werkgever (nog) geen erkend referent van de IND? Of heb je een master, PhD of postdoctorale opleiding afgerond aan een top 200 universiteit buiten Nederland en wil je als kennismigrant in Nederland werken?

Wij merken dat veel werkgevers niet bekend zijn met de mogelijkheden om niet-EU-professionals in dienst te nemen. Hierdoor zijn deze werkgevers terughoudend om deze specifieke groep expats in dienst te nemen. Hier komt onze dienstverlening goed van pas.

Door gebruik te maken van ons erkend referentschap op basis van detachering via een payrollconstructie regelen wij de gehele vergunningsaanvraag voor jou en jouw werkgever.

Wat is inbegrepen:

 • Wij nemen de (immigratie)procedure over en dienen de vergunningaanvraag in bij de IND.

 • Wij worden jouw kennispartner voor advies over IND-zaken.

 • Wij zetten jouw zoekjaarvergunning om naar een kennismigrantenvergunning .

 • Wij worden jouw sponsor.

residence permit for graduates

Meer over kennismigrantenvergunning

Zoekjaarvergunning voor afgestudeerden2024-03-21T15:07:35+00:00

Nederland vindt het belangrijk om hoogopgeleide studenten de kans en tijd te geven om na hun studie een baan in ons land te vinden.

Met een zoekjaarvergunning kunnen pas afgestudeerden met een nationaliteit van buiten de Europese Unie voor een periode van maximaal één jaar in Nederland verblijven en werken.

Er geldt geen verplichting om bij een werkgever te werken die erkend referent is. Tijdens dit jaar kan ja als afgestudeerde student bij elke werkgever in elk type baan werken. Als je na het zoekjaar in Nederland wil blijven wonen en werken dan moet voor het einde van het zoekjaar een aanvraag voor een kennismigranten vergunning worden ingediend bij de IND. Een bijkomend voordeel voor jouw werkgever is dat er een verlaagd looncriterium van toepassing is.

Voorwaarden zoekjaarvergunning

Om een zoekjaarvergunning te kunnen krijgen, moet je aan een aantal eisen voldoen.

Deze zijn:

 • Je hebt een bachelor, master of PhD opleiding afgerond aan een Nederlandse universiteit.

of

 • Je hebt een bachelor, master of PhD opleiding afgerond aan een aangewezen buitenlandse onderwijsinstelling*.

en

 • Je doet de aanvraag binnen drie jaar na afronding van je studie.

*Dit zijn de onderwijsinstellingen die op het moment van afstuderen of promoveren zijn opgenomen in de top 200 van de wereld ranglijst die overeenkomen met de discipline waarin je bent afgestudeerd of je diploma hebt behaald.

De IND gebruikt hiervoor onderstaande wereld ranglijsten:

Video: Promotional video about the orientation year for highly educated persons

Een video van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Regeling kennismigranten 20242024-03-21T13:06:41+00:00

Nederland heeft een regeling speciaal voor kennismigranten. Deze regeling maakt het voor bedrijven eenvoudiger en sneller om kennismigranten van buiten de eurozone in dienst te nemen.

Kort gezegd vergemakkelijkt de kennismigrantenregeling de toelatingseisen en aanvraagtijd voor kennismigranten en hun werkgevers. Niet ieder bedrijf kan gebruik maken van de kennismigrantenregeling en ook niet iedere migrant van buiten de EU komt hiervoor in aanmerking. Er zijn een aantal voorwaarden voor de werkgever en voor de kennismigrant.

De voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • De werkgever is een erkend referent van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 • De kennismigrant heeft een ondertekende arbeidsovereenkomst van minimaal drie maanden bij een Nederlandse werkgever.

 • De werkgever betaalt minimaal het salariscriteria voor kennismigranten.

 • De kennismigrant moet een marktconform loon ontvangen.

 • De kennismigrant heeft een geldig paspoort, een Nederlandse zorgverzekering en vormt geen bedreiging voor de nationale veiligheid.

Salarisnorm voor het aannemen van een kennismigrant.

Een van de vereisten voor het aannemen van een kennismigrant is een salarisnorm. Dit zijn bruto maandsalarissen en de hoogte daarvan verschillen per categorie.

Voor 2024 is het minimum voor hoogopgeleide migranten vastgesteld op:

Leeftijd/CategorieBruto maandloon *
Verlaagd salariscriterium€ 2,801
Onder de 30 jaar€ 3,909
30 jaar of ouder€ 5,331

* Excl. 8% vakantietoeslag

De IND controleert ook:

 • Of de kennismigrant vaardigheden en ervaring heeft die in Nederland relatief schaars zijn;
 • Of de kennismigrant een hoger opleidingsniveau heeft (minimaal bachelor);
 • Of de kennismigrant een specialisatie heeft (bijvoorbeeld in IT, engineering of science).

Heb je een kennismigrantenvergunning nodig om legaal in Nederland te werken?

decorative orange line

Erkend referentschap voor afgestudeerden

Erkend referentschap van de IND

All About Expats wordt jouw erkend referent van de IND.

Voor een hoogopgeleide persoon is de kennismigrantenvergunning het meest populaire type vergunning om in Nederland te werken. Om deze vergunning te verkrijgen moet jouw werkgever een door de IND erkend referent zijn.

Is jouw werkgever (nog) geen erkend referent en/of heeft jouw werkgever (nog) geen fysieke vestiging in Nederland, dan kan het uitbesteden van het werkgeverschap in de vorm van payrolling aan All About Expats een oplossing bieden voor jou en jouw werkgever.

Wat is inbegrepen:

 • Payrolling in combinatie met erkend referentschap;
 • Juridisch werkgeverschap uitbesteed op basis van exclusieve terbeschikkingstelling;

 • HR- en salarisadministratie;

 • Collectieve ziektekostenverzekering;

 • Pensioenregeling.

sponsorship-immigratie-netherlands

Meer over erkend referentschap van de IND

Wat is payrolling?2024-03-21T15:21:42+00:00

Bij payrolling besteedt een inlener het werkgeverschap uit aan een payrollbedrijf. In deze constructie wordt het payrollbedrijf jouw juridische werkgever en het inlenende bedrijf jouw materiële werkgever.

Het payrollbedrijf stelt jou exclusief ter beschikking aan het inlenende bedrijf. In de praktijk werk jij onder hun leiding en toezicht, wat dat betreft werkt dit hetzelfde als wanneer jij bij hen rechtstreeks in dienst bent.

Wat is een payrollovereenkomst?2024-03-21T15:20:21+00:00

Een payrollovereenkomst is in feite een arbeidsovereenkomst. In tegenstelling tot een gewone arbeidsovereenkomst zijn de gegevens van het inlenende bedrijf in de overeenkomst opgenomen.

Dit garandeert dat jij als werknemer dezelfde arbeidsvoorwaarden hebt als een werknemer direct in dienst bij het inlenende bedrijf en borgt dat jij exclusief voor hen werkt.

Hoe werkt payrolling voor jou als werknemer?2024-03-21T14:54:32+00:00

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zorgt ervoor dat jij als werknemer profiteert van werken via een payrollovereenkomst. Een payrollwerknemer heeft precies dezelfde rechtspositie als de werknemers die bij het inlenende bedrijf zelf in dienst zijn.

Jij hebt onder meer recht op dezelfde contractvormen en arbeidsvoorwaarden. Je hebt onder andere recht op dezelfde contractvormen en arbeidsvoorwaarden. Dit betekent bijvoorbeeld dat je als payrollwerknemer maximaal 3 jaar kunt worden ingezet op basis van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Ontvangen collega’s die direct bij de opdrachtgever op de loonlijst staan bonussen of extra vakantiedagen? Dan heb jij ook recht op deze beloningen en arbeidsvoorwaarden.

 • Je wordt als kennismigrant geworven door het inlenende bedrijf.

 • Je maakt met het inlenende bedrijf afspraken over jouw arbeidsvoorwaarden (salaris, arbeidsomvang, etc.).

 • Je ontvangt werkinstructies van het inlenende bedrijf.
 • All About Expats wordt jouw juridische werkgever.

 • All About Expats betaalt jouw salaris aan je uit .

Al meer dan 200 werkgevers hebben ons geselecteerd als hun HR-partner voor kennismigranten.

Erkend referentschap voor afgestudeerden

Consultatie voor kennismigranten

Een supportdesk voor alle vragen over jouw verblijfsstatus en jouw dienstverband bij All About Expats.

Heb je moeite met het bepalen van jouw volgende stap van je carrière in Nederland? En kan je advies gebruiken over de mogelijkheden die er voor zijn of wil je gewoon jouw mogelijkheden verkennen? Dan kan All About Expats jou een één-op-één adviesgesprek aanbieden voor een eerlijke en betaalbare prijs.

Onze supportdesk biedt jou de mogelijkheid om meer te weten te komen over de Nederlandse arbeidsmarkt, geldende wetgeving en over de mogelijkheden die er momenteel voor je zijn om jouw carrière hier in Nederland verder uit te bouwen. Ook leren we jou belangrijke zaken die over de voorwaarden die aan jouw verblijfsvergunning worden gesteld om veel gemaakte fouten te voorkomen die bijvoorbeeld kunnen leiden tot een verblijfsgat, wat je natuurlijk wilt voorkomen.

Voor aanvang van de sessie vragen wij jou naar jouw persoonlijke situatie, de studie die je volgt en naar jouw huidige verblijfsstatus.

Tijdens de sessie bieden wij jou advies op maat dat o.a. bestaat uit:

 • Advies op basis van jouw huidige verblijfsstatus;

 • Voor- en nadelen van doorgaan met studeren of het vinden van een baan;

 • CV scan;

 • Begeleiding bij het effectiever gebruiken van LinkedIn om vacatures te vinden;

 • Onze holistische kijk op de Nederlandse arbeidsmarkt;

 • Tips over hoe jij jouw kansen op een verblijfsvergunning kan vergroten en een verblijfsgat kan voorkomen;

 • Oplossingen voor een baanaanbod bij een werkgever die niet erkend referent is;

 • Beantwoorden van al jouw vragen over verblijf en werken in Nederland.

Consultation graduates in the Netherlands

Waarom All About Expats

Steeds meer werkgevers en kennismigranten kiezen voor All About Expats als hun HR-partner voor alles met betrekking tot immigratie.

Wij vinden goed werkgeverschap, het hebben van kennis van zaken en het handhaven van hoge normen en kwaliteit belangrijk. Hiermee bieden wij een compleet dienstenpakket waarmee wij jou op alle gebieden rondom de immigratie van kennismigranten kunnen ontzorgen.

Steeds meer werkgevers en kennismigranten kiezen daarom voor All About Expats als hun HR-partner.

Erkend referent IND

Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

Snelle en duidelijke communicatie

Meer dan 20 jaar ervaring

Continue ondersteuning

Snelle reactietijden

Wat anderen over ons zeggen

“Very responsive and informative”

“We were assisted by Dustin Rameau and Patrick Odijk while waiting for my eventual employer to become a recognised sponsor. Everything went really smoothly, including the transition back to my new employer Harley-Davidson. Dustin and Patrick were both very responsive and informative which helped ease a lot of the anxiety I had with the whole process.”

Nadiah Harris, kennismigrant

“Very professional and responsive”

“AAE was very professional and responsive when arranging the start at my new company. The entire process was explained clearly and completed rather quickly. I maintained direct communication with Patrick through everything which also offered a personal touch.”

avatar 07c

Adrian Ruben Davalos, kennismigrant

“Always helpful”

“Everything went smoothly and they always arranged my visa in a timely manner even though the first time my visa was expiring in 10 days. Patrick took care of my visa application, he managed to apply on time and I didn’t have any residence gaps. Customer service was always helpful and always replied on time to any query.”
Lees zijn casestudy

Nizar Mekaoui, kennismigrant

Wil je gebruik maken van onze IND sponsoring?

decorative orange line

Elke organisatie kan werken met kennismigranten.

Go to Top