Als je een professional van buiten de Europese Unie als kennismigrant in dienst wilt nemen, moet jouw bedrijf erkend referent zijn van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). All About Expats kan als jouw kennispartner dienen door jou te ondersteunen dit proces en namens jouw bedrijf de aanvraag in te dienen.

Zonder het erkend referentschap is het niet mogelijk om kennismigranten of werknemers waarvan het zoekjaar eindigt in dienst te nemen. Het in dienst nemen van niet-EU kandidaten zonder erkend referentschap is illegaal en een kennismigrant die in dienst is bij een bedrijf dat niet erkend referent is loopt het risico dat zijn of haar verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Dit heeft als vervelende consequentie dat zij een gat in hun verblijfsduur krijgen en in het uiterste geval ook een terugkeerbesluit. Het proces om erkend referent te worden is complex, duur en tijdrovend. All About Expats is een expert op dit gebied en heeft veel ervaring met het verzorgen van de aanvragen voor het erkend referentschap.

Wil jij dat jouw bedrijf erkend referent wordt van de IND? Wij kunnen helpen!
All About Expat is bedreven in het afhandelen van de aanvraagprocedure om erkend referent te worden. Tegelijkertijd, aangezien de wachttijd voor de beslissing 6 tot 9 maanden kan duren, kan je gebruik maken van onze payrolling dienst zodat jouw hoogopgeleide migrant snel kan beginnen met werken zonder dat je hoeft te wachten tot het erkend referentschap voor jouw bedrijf is toegekend.

Hoe vraag ik erkenning als referent aan?

Een video van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)