Nederland heeft een regeling speciaal voor kennismigranten. Deze regeling maakt het voor bedrijven eenvoudiger en sneller om kennismigranten van buiten de eurozone in dienst te nemen.

Kort gezegd vergemakkelijkt de kennismigrantenregeling de toelatingseisen en aanvraagtijd voor kennismigranten en hun werkgevers. Niet ieder bedrijf kan gebruik maken van de kennismigrantenregeling en ook niet iedere migrant van buiten de EU komt hiervoor in aanmerking. Er zijn een aantal voorwaarden voor de werkgever en voor de kennismigrant.

De voorwaarden voor deze regeling zijn:

  • De werkgever is een erkend referent van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  • De kennismigrant heeft een ondertekende arbeidsovereenkomst van minimaal drie maanden bij een Nederlandse werkgever.

  • De werkgever betaalt minimaal het salariscriteria voor kennismigranten.

  • De kennismigrant moet een marktconform loon ontvangen.

  • De kennismigrant heeft een geldig paspoort, een Nederlandse zorgverzekering en vormt geen bedreiging voor de nationale veiligheid.

Salarisnorm voor het aannemen van een kennismigrant.

Een van de vereisten voor het aannemen van een kennismigrant is een salarisnorm. Dit zijn bruto maandsalarissen en de hoogte daarvan verschillen per categorie.

Voor 2024 is het minimum voor hoogopgeleide migranten vastgesteld op:

Leeftijd/CategorieBruto maandloon *
Verlaagd salariscriterium€ 2,801
Onder de 30 jaar€ 3,909
30 jaar of ouder€ 5,331

* Excl. 8% vakantietoeslag

De IND controleert ook:

  • Of de kennismigrant vaardigheden en ervaring heeft die in Nederland relatief schaars zijn;
  • Of de kennismigrant een hoger opleidingsniveau heeft (minimaal bachelor);
  • Of de kennismigrant een specialisatie heeft (bijvoorbeeld in IT, engineering of science).