Niet-EU studenten die net zijn afgestudeerd en nog geen baan als kennismigrant hebben gevonden, kunnen gebruik maken van een zoekjaarvergunning voor hoogopgeleiden. Gedurende het jaar waarin deze geldig is, zijn zij vrij om voor elke werkgever in Nederland te werken, je hoeft als recruiter dus nog geen erkend referent te zijn. Een bijkomend voordeel voor jou als recruiter is dat voor deze specifieke groep kennismigranten een verlaagd looncriterium geldt.

Als jij of jouw klant deze medewerker in dienst wilt houden moet je voor het verstrijken van de zoekjaarvergunning een kennismigrantenvergunning aanvragen. Dit kan alleen als de organisatie erkend referent is van de IND op het moment dat je de aanvraag indient.
Is jouw organisatie (nog) geen erkend referent? Dan kan All About Expats namens jouw organisatie optreden als referent voor de kennismigrant. Wij kunnen dit (eventueel op tijdelijke basis) vervullen op basis van onze backoffice dienstverlening.

Video: Promotional video about the orientation year for highly educated persons

Een video van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)