Een erkend referent zijn brengt verplichtingen met zich mee waaronder, maar niet beperkt tot, het voeren van een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure en tijdig doorgeven van wijzigingen. De IND verwacht dat alle erkende referenten zich aan deze regels houden. Doet je dat niet, dan riskeer je het referentschap kwijt te raken en de vergunningen van jouw kennismigranten te verliezen.

In grote lijnen bestaan deze verplichtingen uit:

  • Het verstrekken van informatie aan kennismigranten over toelating en verblijf;
  • Het bijhouden en bewaren van een administratie;
  • Zorgplicht;
  • Terugkeer van de vreemdeling;
  • Regelmatig controleren op naleving van de verplichtingen.

Video: Hoe vraag ik erkenning aan als referent.

Een video van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)