Je moet aan deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling:

  • Je bent buiten Nederland geworven en hebt meer dan 16 van de in totaal 24 maanden voorafgaand aan het werken in Nederland op meer dan 150 km van de Nederlandse grens gewoond.

  • Je gaat werken voor een in Nederland gevestigde onderneming.

  • Je hebt een specifieke deskundigheid, dit is wanneer jouw jaarinkomen boven de jaarlijkse minimumdrempel van de belastingdienst ligt.

  • Jij bent met jouw werkgever schriftelijk overeengekomen dat de 30%-regeling van toepassing is.

Wanneer heb ik een specifieke expertise in 2023?

Regulier

Je hebt die expertise als je salaris, exclusief de belastingvrije som in Nederland, meer is dan: € 41.954 in 2023.

Je bent jonger dan 30 jaar en je hebt een mastertitel.

Of je hebt een gelijkwaardige titel behaald in een ander land. Dan heb je een specifieke expertise als je salaris, exclusief de belastingvrije som in Nederland, meer is dan: € 31.891 in 2023.

Je hebt wetenschappelijk onderzoek verricht.

Je deed onderzoek bij een aangewezen onderzoeksinstelling. Of je bent een arts in opleiding tot specialist. In dat geval kan je gebruik maken van de 30%-regeling. De hoogte van jouw inkomen is dan niet van belang.