De kennismigrant moet aan deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling:

  • De werknemer is buiten Nederland geworven en hij of zij heeft meer dan 16 van de in totaal 24 maanden voorafgaand aan het werken in Nederland op meer dan 150 km van de Nederlandse grens gewoond.

  • De werknemer moet werken voor een in Nederland gevestigde onderneming.

  • De werknemer moet een specifieke deskundigheid hebben, dit is wanneer het jaarinkomen van een werknemer boven de jaarlijkse minimumdrempel van de belastingdienst ligt.

  • De werknemer en de werkgever zijn schriftelijk overeengekomen dat de 30%-regeling van toepassing is.

Wanneer heeft een werknemer een specifieke deskundigheid in 2023?

Regulier

De werknemer heeft expertise als het salaris, exclusief de belastingvrije som in Nederland, meer is dan: € 41.954 in 2023.

De werknemer is jonger dan 30 jaar en heeft een mastergraad.

Of heeft de werknemer een gelijkwaardige titel behaald in een ander land.
Dan heeft de werknemer een specifieke expertise als het salaris, exclusief de belastingvrije som in Nederland, meer is dan: € 31.891 in 2023.

De werknemer heeft wetenschappelijk onderzoek verricht.

Of deed onderzoek bij een aangewezen onderzoeksinstelling. of is een arts in opleiding tot specialist.
In dat geval kan de werknemer altijd gebruik maken van de 30%-voorziening. De hoogte van het salaris is dan niet van belang, er geldt geen inkomensnorm.