Met payrolling besteed je als inlener het werkgeverschap inclusief de salarisbetalingen van een werknemer uit aan een payrollbedrijf.
Zo wordt het payrollbedrijf de juridische werkgever en jij als inlener de materiële werkgever.

Het payrollbedrijf stelt de werknemer exclusief ter beschikking aan jouw bedrijf, waarbij jij zorgt voor de dagelijkse leiding en toezicht op de werkvloer.
Hierdoor is het net alsof jij de werknemer zelf in dienst hebt.