Bij payrolling besteedt een inlener het werkgeverschap uit aan een payrollbedrijf. In deze constructie wordt het payrollbedrijf jouw juridische werkgever en het inlenende bedrijf jouw materiële werkgever.

Het payrollbedrijf stelt jou exclusief ter beschikking aan het inlenende bedrijf. In de praktijk werk jij onder hun leiding en toezicht, wat dat betreft werkt dit hetzelfde als wanneer jij bij hen rechtstreeks in dienst bent.