Nederland vindt het belangrijk om hoogopgeleide studenten de kans en tijd te geven om na hun studie een baan in ons land te vinden.

Met een zoekjaarvergunning kunnen pas afgestudeerden met een nationaliteit van buiten de Europese Unie voor een periode van maximaal één jaar in Nederland verblijven en werken.

Er geldt geen verplichting om bij een werkgever te werken die erkend referent is. Tijdens dit jaar kan ja als afgestudeerde student bij elke werkgever in elk type baan werken. Als je na het zoekjaar in Nederland wil blijven wonen en werken dan moet voor het einde van het zoekjaar een aanvraag voor een kennismigranten vergunning worden ingediend bij de IND. Een bijkomend voordeel voor jouw werkgever is dat er een verlaagd looncriterium van toepassing is.

Voorwaarden zoekjaarvergunning

Om een zoekjaarvergunning te kunnen krijgen, moet je aan een aantal eisen voldoen.

Deze zijn:

  • Je hebt een bachelor, master of PhD opleiding afgerond aan een Nederlandse universiteit.

of

  • Je hebt een bachelor, master of PhD opleiding afgerond aan een aangewezen buitenlandse onderwijsinstelling*.

en

  • Je doet de aanvraag binnen drie jaar na afronding van je studie.

*Dit zijn de onderwijsinstellingen die op het moment van afstuderen of promoveren zijn opgenomen in de top 200 van de wereld ranglijst die overeenkomen met de discipline waarin je bent afgestudeerd of je diploma hebt behaald.

De IND gebruikt hiervoor onderstaande wereld ranglijsten:

Video: Promotional video about the orientation year for highly educated persons

Een video van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)