• Verplichtingen van een erkend referent

    Een erkend referent zijn brengt verplichtingen met zich mee waaronder, maar niet beperkt tot, het voeren van een [...]

    1 min read
  • Wat is een erkend referent van de IND

    Als erkend referent van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (‘IND’) mag je als bedrijf kennismigranten in dienst nemen. Bovendien [...]

    1 min read