Immigratie service voor
buitenlandse studenten

Contact
Zoekjaar hoogopgeleiden
Dan is een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden misschien iets voor jou!

Zoekjaar hoogopgeleiden

Nederland vindt het belangrijk dat buitenlandse hoogopgeleiden voldoende kansen krijgen om na hun studie een baan in Nederland te vinden.

Met de zoekjaarvergunning kunnen pas afgestudeerden uit niet-EU-landen en wetenschappelijke onderzoekers voor een periode van maximaal twaalf maanden in Nederland blijven of naar Nederland komen.

Gedurende deze periode van een jaar kan de afgestudeerde in elk soort baan werken. Voor het einde van het jaar moet een aanvraag voor werk als kennismigrant worden ingediend.

Eisen zoekjaar hoogopgeleiden

Alle internationale studenten (buiten de EU) die in de afgelopen drie jaar een masterdiploma, een PhD-track of een postdoctorale opleiding hebben gevolgd aan een aangewezen buitenlandse onderwijsinstelling of een PhD hebben en ook:

  • een minimumscore van 6,0 hebben behaald met het International English Language Testing System; of
  • een minimumscore van 6,0 hebben behaald in een andere geaccepteerde Engelse taaltoets; of
  • de masteropleiding, het doctoraatstraject of de postdoctorale opleiding in het Engels of het Nederlands hebben gevolgd.

komen in aanmerking voor het zogeheten Zoekjaar Hoogopgeleiden.

De aangewezen buitenlandse onderwijsinstellingen zijn de onderwijsinstellingen die op het moment van afstuderen of promoveren zijn opgenomen in de top 200 van de algemene ranglijsten of in de top 200 van de beschikbare ranglijsten per discipline – die overeenkomen met de discipline waarin u bent afgestudeerd of gepromoveerd – van:

Q&A’s – Zoekjaar hoogopgeleiden

Bezoek ons Knowledge center voor meer Q&A’s

Heb ik vrij toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt?

Je krijgt tijdens het Zoekjaar Hoogopgeleiden vrij toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit betekent dat er, afgezien van de Nederlandse minimumloon en de Nederlandse minimumvakantiebijslagwet (WML), geen salariscriterium is en dat een werkgever voor jou geen werkvergunning hoeft aan te vragen. Bovendien is het verlaagde salariscriterium op jou van toepassing wanneer je een baan als kennismigrant vindt. Dit kan een werkgever ertoe aanzetten je aan te nemen.

Wil je meer weten over het zoekjaar hoogopgeleiden?
Neem contact met ons!

Wij beantwoorden graag al jouw vragen rondom het zoekjaar hoogopgeleiden.

Contact
dutch tulip girl

Wat kunnen we voor je doen?

All About Expats is gespecialiseerd in de regels, voorschriften en mogelijkheden met betrekking tot het zoekjaar hoogopgeleiden.

Als erkend referent van de IND kunnen wij je bovendien de mogelijkheid bieden om je arbeidsovereenkomst met ons na je zoekjaar voort te zetten. We zorgen ook voor de verandering van status naar een kennismigrant.

Over ons >