Immigratie dienstverlening werkgevers2024-06-12T14:07:36+00:00

Immigratie dienstverlening

decorative orange line

Je immigratiepartner voor kennismigranten.

Je immigratiepartner voor kennismigranten.

Je immigratiepartner voor expats

Wil je een burger van buiten de Europese Unie aannemen, maar heb je geen idee waar te beginnen? All About Expat kan jouw kennispartner zijn voor het werken met kennismigranten. Door met ons samen te werken heb je geen dure immigratieadvocaat nodig.

Jouw bedrijf kan alle immigratiezaken met betrekking tot kennismigranten aan ons uitbesteden. Ook is het mogelijk om via onze payrolling constructie tijdelijk jouw werkgeverschap in combinatie met ons erkend referentschap uit te besteden. Tegelijkertijd kunnen wij jouw bedrijf helpen bij de aanvraag voor het eigen IND erkend referentschap

Hoe onze Immigratie dienstverlening werkt

Met onze immigratie dienstverlening nemen wij jou een complex en tijdrovend proces volledig uit handen. Door met ons samen te werken, kan je profiteren van onze up-to-date kennis van zaken. Wij weten de juiste route te volgen voor de aanvraag van een kennismigrantenvergunning.

Naast onze adviserende rol zorgen wij ook voor het verzamelen van de benodigde gegevens van de kennismigrant en controleren of deze voldoen aan de gestelde eisen.

Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw bedrijf voldoet aan de verplichtingen waaraan jij als IND erkend referent moet voldoen Wil je volledig ondersteund worden bij al jouw immigratievraagstukken?

All About Expats regelt het voor jou zodat de door jou geworven kennismigranten snel en zorgeloos kunnen beginnen met werken.

Onze Immigratie dienstverlening voor kennismigranten is inclusief

expat consultancy

Expat consultancy

immigration and settling in

Immigratie en relocatie

recognized sponsorship

IND erkend referentschap

Immigratie service

Expat consultancy

Een adviespartner voor al je immigratievraagstukken.

De kennismigrantenregeling kan complex zijn en elke casus is anders. Als werkgever wil je graag advies van een partner met kennis van zaken, zodat je goed voorbereid de onderhandelingen met een potentiële kandidaat kan voeren en een passend aanbod aan arbeidsvoorwaarden kan doen.

Ons advies is standaard onderdeel van onze immigratie dienstverlening omdat wij geloven in duurzame partnerships. Je kunt gemakkelijk contact met ons opnemen voor adviesvragen over immigratie en werkgeverschap vraagstukken, wij staan altijd klaar om te helpen.

Expat Consultancy

Meer over expat consultancy

Regeling kennismigranten 20242024-03-21T13:06:41+00:00

Nederland heeft een regeling speciaal voor kennismigranten. Deze regeling maakt het voor bedrijven eenvoudiger en sneller om kennismigranten van buiten de eurozone in dienst te nemen.

Kort gezegd vergemakkelijkt de kennismigrantenregeling de toelatingseisen en aanvraagtijd voor kennismigranten en hun werkgevers. Niet ieder bedrijf kan gebruik maken van de kennismigrantenregeling en ook niet iedere migrant van buiten de EU komt hiervoor in aanmerking. Er zijn een aantal voorwaarden voor de werkgever en voor de kennismigrant.

De voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • De werkgever is een erkend referent van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 • De kennismigrant heeft een ondertekende arbeidsovereenkomst van minimaal drie maanden bij een Nederlandse werkgever.

 • De werkgever betaalt minimaal het salariscriteria voor kennismigranten.

 • De kennismigrant moet een marktconform loon ontvangen.

 • De kennismigrant heeft een geldig paspoort, een Nederlandse zorgverzekering en vormt geen bedreiging voor de nationale veiligheid.

Salarisnorm voor het aannemen van een kennismigrant.

Een van de vereisten voor het aannemen van een kennismigrant is een salarisnorm. Dit zijn bruto maandsalarissen en de hoogte daarvan verschillen per categorie.

Voor 2024 is het minimum voor hoogopgeleide migranten vastgesteld op:

Leeftijd/CategorieBruto maandloon *
Verlaagd salariscriterium€ 2,801
Onder de 30 jaar€ 3,909
30 jaar of ouder€ 5,331

* Excl. 8% vakantietoeslag

De IND controleert ook:

 • Of de kennismigrant vaardigheden en ervaring heeft die in Nederland relatief schaars zijn;
 • Of de kennismigrant een hoger opleidingsniveau heeft (minimaal bachelor);
 • Of de kennismigrant een specialisatie heeft (bijvoorbeeld in IT, engineering of science).

Voorwaarden voor de 30%-regeling2024-03-21T14:41:40+00:00

De kennismigrant moet aan deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling:

 • De werknemer is buiten Nederland geworven en hij of zij heeft meer dan 16 van de in totaal 24 maanden voorafgaand aan het werken in Nederland op meer dan 150 km van de Nederlandse grens gewoond.

 • De werknemer moet werken voor een in Nederland gevestigde onderneming.

 • De werknemer moet een specifieke deskundigheid hebben, dit is wanneer het jaarinkomen van een werknemer boven de jaarlijkse minimumdrempel van de belastingdienst ligt.

 • De werknemer en de werkgever zijn schriftelijk overeengekomen dat de 30%-regeling van toepassing is.

Wanneer heeft een werknemer een specifieke deskundigheid in 2023?

Regulier

De werknemer heeft expertise als het salaris, exclusief de belastingvrije som in Nederland, meer is dan: € 41.954 in 2023.

De werknemer is jonger dan 30 jaar en heeft een mastergraad.

Of heeft de werknemer een gelijkwaardige titel behaald in een ander land.
Dan heeft de werknemer een specifieke expertise als het salaris, exclusief de belastingvrije som in Nederland, meer is dan: € 31.891 in 2023.

De werknemer heeft wetenschappelijk onderzoek verricht.

Of deed onderzoek bij een aangewezen onderzoeksinstelling. of is een arts in opleiding tot specialist.
In dat geval kan de werknemer altijd gebruik maken van de 30%-voorziening. De hoogte van het salaris is dan niet van belang, er geldt geen inkomensnorm.

Duur van de 30%-regeling2024-03-21T14:44:06+00:00

Vanaf 1 januari 2019 is de maximale looptijd van de 30%-regeling vijf jaar in plaats van acht jaar.
De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen een overgangsperiode van twee jaar in te bouwen voor werknemers die door deze verlaging worden getroffen.

Verblijfsvergunning zoekjaar voor studenten2024-03-21T15:01:09+00:00

Niet-EU studenten die net zijn afgestudeerd en nog geen baan als kennismigrant hebben gevonden, kunnen gebruik maken van een zoekjaarvergunning voor hoogopgeleiden. Gedurende het jaar waarin deze geldig is, zijn zij vrij om voor elke werkgever in Nederland te werken, je hoeft als werkgever dus nog geen erkend referent te zijn. Een bijkomend voordeel voor jou als werkgever is dat voor deze specifieke groep kennismigranten een verlaagd looncriterium geldt.

Als je deze medewerker in dienst wilt houden, moet je voor het verstrijken van de zoekjaarvergunning een kennismigrantenvergunning voor deze medewerker aanvragen. Dit kan alleen als jouw organisatie erkend referent is van de IND op het moment dat je de aanvraag indient.

Is jouw organisatie (nog) geen IND erkend referent?
Dan kunnen namens jouw organisatie optreden als referent voor de kennismigrant. Wij kunnen dit (eventueel op tijdelijke basis) vervullen op basis van onze payrollconstructie.

Video: Promotional video about the orientation year for highly educated persons

Een video van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Ondersteuning nodig bij immigratievraagstukken?

decorative orange line

Immigratie service

Immigratie en relocatie

Afhandeling van vergunningsaanvragen en verlengingen.

Met onze immigratie dienstverlening nemen wij de immigratieprocedure volledig van jou over. Wij regelen de vergunningaanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (‘IND’) namens jouw organisatie. Jouw bedrijf blijft in deze samenwerkingsvorm de juridisch werkgever en erkend referent van de kennismigranten. Wij nemen alle bijkomende administratieve rompslomp over met betrekking tot juridische zaken en de immigratie van jouw nieuwe werknemer als kennismigrant.

Door gebruik te maken van onze dienst kan je rekenen op een uitgebreid pakket van immigratiediensten gericht op kennismigranten. Hierdoor kan zowel jij als werkgever en jouw werknemer voor alle vragen die bij de immigratie komen kijken bij één loket terecht. Hierdoor kunnen jullie er gerust op zijn dat vragen snel beantwoord worden en alle zaken tijdig en correct geregeld worden. Wij nemen alle immigratievraagstukken voor jou in behandeling inclusief het regelen van vergunningsaanvragen voor jouw werknemers en, indien nodig, hun gezinsleden.

Wat is inbegrepen:

 • Het uit handen nemen van de immigratieprocedure en vergunningsaanvraag voor kennismigranten.

 • Het uit handen nemen van de immigratie en afhandeling van de vergunningsaanvra(a)g(en) voor gezinsleden van de kennismigrant (indien van toepassing) .

 • Kennispartner voor alle relevante IND-zaken en het regelen van afspraken met de IND.

 • Ondersteuning van de kennismigrant bij het verkrijgen van een BSN.

 • Ondersteuning van de kennismigrant bij het openen van een bankrekening.

 • Ondersteuning van de kennismigrant bij het aanvragen van een zoekjaar hoogopgeleiden.

Immigration services - settling in
Immigration services - settling in

Al meer dan 200 werkgevers hebben ons geselecteerd als hun HR-partner voor kennismigranten.

Immigratie service

Aanvraag erkend referentschap

Indien gewenst, aanvraag verkrijgen IND van eigen erkend referentschap.

Als je een professional van buiten de Europese Unie als kennismigrant in dienst wilt nemen, moet jouw bedrijf erkend referent zijn van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). All About Expats kan als jouw kennispartner dienen door jou te ondersteunen dit proces en namens jouw bedrijf de aanvraag in te dienen.

Zonder het erkend referentschap is het niet mogelijk om kennismigranten of werknemers waarvan het zoekjaar eindigt in dienst te nemen. Het in dienst nemen van niet-EU kandidaten zonder erkend referentschap is illegaal en een kennismigrant die in dienst is bij een bedrijf dat niet erkend referent is loopt het risico dat zijn of haar verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Dit heeft als vervelende consequentie dat zij een gat in hun verblijfsduur krijgen en in het uiterste geval ook een terugkeerbesluit. Het proces om erkend referent te worden is complex, duur en tijdrovend. All About Expats is een expert op dit gebied en heeft veel ervaring met het verzorgen van de aanvragen voor het erkend referentschap.

Wil jij dat jouw bedrijf erkend referent wordt van de IND? Wij kunnen helpen!

All About Expat is bedreven in het afhandelen van de aanvraagprocedure om erkend referent te worden. Tegelijkertijd, aangezien de wachttijd voor de beslissing 6 tot 9 maanden kan duren, kan je gebruik maken van onze payrolling dienst zodat jouw hoogopgeleide migrant snel kan beginnen met werken zonder dat je hoeft te wachten tot het erkend referentschap voor jouw bedrijf is toegekend.

Immigration service sponsorship
Immigration service sponsorship

Meer informatie over aanvraag erkend referentschap

Wat is een erkend referent van de IND2024-03-21T09:50:38+00:00

Als erkend referent van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (‘IND’) mag je als bedrijf kennismigranten in dienst nemen. Bovendien hanteert de IND een kortere beslistermijn voor vergunningaanvragen. Het proces om erkend referent te worden is ingewikkeld, kostbaar en kost bovendien veel tijd en moeite.

All About Expats is een expert op het gebied van kennismigratie en is een erkend referent. Jaarlijks gebruiken vele werkgevers, intermediairs en wervingsbureaus onze payrolling service om kennismigranten in te lenen. Hierdoor hoeven zij zich geen zorgen meer te maken over het erkend referentschap en de bijbehorende verplichtingen en administratieve lasten. Zij kunnen direct al aan de slag met hun kennismigranten terwijl wij de administratieve zaken regelen.

Alle bedrijven die erkend referent zijn van de IND worden geregistreerd in het openbaar register erkende referenten.

All About Expat is bedreven in het afhandelen van de aanvraagprocedure om erkend referent te worden. Wij adviseren bedrijven over de haalbaarheid van het verkrijgen van de erkenning op basis van de informatie die het bedrijf beschikbaar heeft. Daarnaast kunnen wij de gehele aanvraag voor jou verzorgen. Ook kunnen wij het volledige immigratieproces overnemen door namens jouw organisdatie de vergunningsaanvragen af te handelen met onze Immigratiediensten voor werkgevers.

Verplichtingen van een erkend referent2024-03-21T10:03:54+00:00

Een erkend referent zijn brengt verplichtingen met zich mee waaronder, maar niet beperkt tot, het voeren van een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure en tijdig doorgeven van wijzigingen. De IND verwacht dat alle erkende referenten zich aan deze regels houden. Doet je dat niet, dan riskeer je het referentschap kwijt te raken en de vergunningen van jouw kennismigranten te verliezen.

In grote lijnen bestaan deze verplichtingen uit:

 • Het verstrekken van informatie aan kennismigranten over toelating en verblijf;
 • Het bijhouden en bewaren van een administratie;
 • Zorgplicht;
 • Terugkeer van de vreemdeling;
 • Regelmatig controleren op naleving van de verplichtingen.

Video: Hoe vraag ik erkenning aan als referent.

Een video van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Aanvragen en toepassingen 30%-regeling

Bij gebruik van onze dienstverlening vragen wij standaard de 30%-regeling aan.
Wij bieden de 30%-regeling echter niet als losstaande dienst aan.

Waarom gebruik maken van onze diensten in plaats van een immigratie advocaat

Veel bedrijven zijn geneigd een immigratie advocaat te raadplegen als zij een kennismigrant willen aannemen of wanneer zij het erkend referentschap willen aanvragen. De dienstverlening van een advocaat is echter prijzig en niet vereist. Ook bieden deze immigratie advocaten geen directe oplossing.

All About Expats kan jouw bedrijf een professioneel en betaalbaar alternatief bieden. Wij regelen alles wat benodigd is om jouw kandidaat snel te kunnen laten starten als kennismigrant.

Door onze jarenlange ervaring met immigratiezaken, het behandelen van vergunningaanvragen en onze rol als erkend referent kunnen wij precies doen wat immigratie advocaten doen en zelfs efficiënter. Onze ad hoc wijze van in handelen en hoge slagingspercentage stelt ons in staat om aanvragen voor het erkend referentschap of vergunningen voor kennismigranten snel geregeld te krijgen.

Our services vs immigration lawyer
Our services vs immigration lawyer

Verschillen tussen de diensten van All About Expats en die van immigratie advocaten:

 • Wij weten de juiste vragen te stellen zodat we een passend advies kunnen geven. Wij hanteren overzichtelijke tarieven per verrichting ten opzichte van afrekening op uurbasis.
 • Wij maken gebruik van gespecialiseerde software voor de onboarding van kennismigranten.

 • Wij bieden een directe payrolloplossing zodat jouw kandidaat snel kan starten.
 • Wij helpen de kennismigrant bij de relocatie.

Extra diensten die wij aanbieden die immigratie advocaten niet aanbieden:

Extra diensten die wij aanbieden die immigratie advocaten niet aanbieden:

 • Complete overname van de immigratieprocedure voor kennismigranten en IND aanvraag.

 • Ondersteuning bij de immigratie van het gezin van de werknemer (indien van toepassing).

 • Regelen van gemeentelijke registraties.

 • Ondersteuning bij het openen van een bankrekening.

 • Inclusief 30% facilitaire diensten (indien van toepassing).

 • Kosteloos beantwoorden kennisvragen van kennismigrant en werkgever.

 • Payroll-oplossingen als uw organisatie nog geen erkend referent van de IND is of (nog) geen fysieke aanwezigheid in Nederland heeft.

Waarom All About Expats

Steeds meer werkgevers en kennismigranten kiezen voor All About Expats als hun HR-partner voor alles met betrekking tot kennismigranten.

Wij vinden goed werkgeverschap, het hebben van kennis van zaken en het handhaven van hoge normen en kwaliteit belangrijk.

Hiermee bieden wij een compleet dienstenpakket waarmee wij jou op alle gebieden rondom de immigratie van kennismigranten kunnen ontzorgen.

Steeds meer werkgevers en kennismigranten kiezen daarom voor All About Expats als hun HR-partner.

Erkend referent IND

Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

Snelle en duidelijke communicatie

Meer dan 20 jaar ervaring

Continue ondersteuning

Snelle reactietijden

Wat werkgevers over ons zeggen

logo intellerts

“All About Expats quickly responded to our request for support. They were very responsive and knowledgeable throughout the process. Their service made it possible for us to hire a promising candidate from outside the EU.”

foto Maarten Intellerts

Maarten Zwitserloot, werkgever

logo PAL-V

“We have been working with All About Expats since this year. We want to hire someone urgently and All About Expats was fast, clear and transparent in communication. I would recommend it to anyone.”

Jill Brouwers, werkgever

logo GTC Sweden

“All About Expats helped us to establish a good local operation in the Netherlands. The support has been beyond expectations and all doubts and queries has been handled very professionally.”

foto Thomas GTC Sweden

Thomas Borgstrom, werkgever

Wil je meer weten over onze immigratie dienstverlening?

decorative orange line
Go to Top