Immigratietraject voor kennismigranten

bike-highly-skilled-migrant-top

Immigratie stappenplan voor kennismigranten

Download de infographic Step-by-step guide for Highly Skilled Migrants in PDF

All About Expats

step1

Onderhandelingen toekomstige baan

Overeenstemming met werkgever / intermediair over salaris en arbeidsvoorwaarden.

step2

Online registratie

Verstrek All About Expats alle nodige informatie via het online registratieformulier.

Arbeidsovereenkomst ondertekenen

Als kennismigrant ga je een arbeidsovereenkomst aan met All About Expats.

Aanvraag indienen

All About Expats dient de aanvraag in bij de IND en begeleidt het proces.

Goedkeuring afwachten

IND start de procedure en checkt de aanvraag en neemt een beslissing.

Na goedkeuring

  • Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig:Haal de mvv op bij de Nederlandse ambassade voordat je naar Nederland gaat.

  • Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) niet nodig:Reis naar Nederland zonder deze extra stappen.

Welkom in Nederland

Neem het vliegtuig en reis naar ons geweldige land.

Registratie

A. Kennismigrant registreert zichzelf bij de gemeente of expat desk in de woonplaats. Huisvesting is meestal al geregeld door de werkgever of intermediair.

B. Haal verblijfsvergunning of goedkeuringssticker op bij de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of bij de dichtstbijzijnde Expats desk.

Start met werken

Nu is het tijd om te gaan werken en te genieten van de mensen en alle mooie dingen die we hier in ons mooie land hebben.

Aanvullende regelingen

Na stap 8 duurt het ongeveer 5 werkdagen tot je burgerservicenummer (BSN) arriveert.

Nu is het mogelijk, om:

  • de 30%-regeling aan te vragen
  • een zorgverzekering te regelen
  • een Nederlandse bankrekening te openen
  • en om kinderbijslag aan te vragen