De IND staat voor Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Elke expat of kennismigrant die Nederland binnenkomt, dient alle aanvragen voor visum en verblijfsvergunning in bij de IND.

Alles, van biometrie tot de 30%-regeling en aanvraag Nederlanderschap, wordt door de IND beoordeeld. Het merendeel van de activiteiten van de IND is echter gericht op het verwerken van visum- en verblijfsvergunningaanvragen.

Met kantoren door heel Nederland is de IND je belangrijkste bron voor juridische en immigratie-informatie als expat, kennismigrant, internationale student of Nederlandse werkgever met een internationaal personeelsbestand.

Hieronder bespreken we de verschillende diensten, aanvragen en bronnen die de IND beschikbaar stelt aan degenen die in Nederland wonen.

IND: belangrijkste diensten

De IND fungeert als bron met formulieren en voor vragen over immigratie en sponsoring. Het is daarom nuttig om vertrouwd te raken met de website van de IND.

De hoofdverantwoordelijkheid van de IND is echter het behandelen en verwerken van alle immigratie- en naturalisatieaanvragen.

Variërend van studenten die in Nederland willen studeren, asielzoekers en expats die gaan werken op de Nederlandse arbeidsmarkt, verwerkt de IND jaarlijks tussen de 100.000 en 150.000 aanvragen.

Dit zijn de belangrijkste soorten verblijfs- en naturalisatieaanvragen die de IND behandelt:

Verblijfsvergunning voor werk

Volgens de officiële website van de IND, omvat een van hun belangrijkste diensten het verwerken van de verschillende werkvergunningen en aanvragen voor internationaal talent

Aangezien buitenlandse werknemers een grote bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, biedt de IND verschillende verblijfsvergunningen aan voor degenen die vanuit het buitenland naar Nederland willen verhuizen om te werken.

Als je (of je werkgever) een verblijfsvergunning aanvraagt om in Nederland te werken, kun je kiezen uit de volgende soorten verblijfsaanvragen:

Verblijfsvergunning voor een kennismigrant

Een van de meest voorkomende tewerkstellingsvergunningen die wij via onze dienstverlening behandelen, zijn de aanvragen verblijfsvergunning voor een kennismigrant.

Om een verblijfsvergunning als kennismigrant te verkrijgen, is het volgende nodig:

 1. Geworven en in dienst genomen worden door een IND erkende werkgever die namens jou de verblijfsvergunning kan indienen.
 2. Of je werkgever besteedt je tewerkstelling en het referentschap uit aan een payrollingbedrijf (zoals All About Expats) dat een IND erkende referent is.

Je werkgever of het bedrijf dat je sponsoring afhandelt, dient je aanvraag online of schriftelijk in. Dit dient binnen drie maanden na je aankomst in Nederland te worden gedaan.

Als je werkgever je tewerkstellingsvergunning als kennismigrant aanvraagt, geldt er bovendien een inkomensgrens waar je salaris aan moet voldoen.

All About Expats geeft een overzicht van de minimale inkomenseisen voor kennismigranten.

Het aanvraagkosten voor een kennismigrant bedragen € 380,00 (vanaf 2024). Een beslissing wordt doorgaans binnen 90 dagen teruggestuurd.

Nadat je werkgever of payrolling organisatie de beslissing heeft ontvangen, kan je beginnen met werken, terwijl je wacht op het moment dat je jouw verblijfsdocument kan ophalen.

De afspraak om je nieuwe verblijfsdocument op te halen, wordt online gemaakt. De afspraken raken snel vol, dus het kan zijn dat je vertraging oploopt bij het ophalen van je fysieke werkvergunning.

Werkgevers kunnen de online aanvraag van een verblijfsvergunning voor kennismigranten starten. Lees meer over de algemene vereisten en het aanvraagproces.

Verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden

Als je je studie aan het afronden bent of in de afgelopen drie jaar een studie aan een Nederlandse universiteit hebt afgerond, dan kun je nog een jaar extra in Nederland blijven.

Met een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden kun je zonder referent bij elk Nederlands bedrijf werken. Deze verblijfsvergunning (die moet worden afgehandeld door de aanvrager en niet door een werkgever) stelt je in staat om in Nederland te werken zonder werkvergunning en referent.

Het enige andere document dat je naast de vergunning bij de IND moet aanvragen, is een sticker verblijfsaantekening die in je paspoort wordt geplakt. Deze goedkeuringssticker dient als een wettelijke verklaring waarmee werkgevers weten dat je ‘vrij bent om te werken en geen werkvergunning is vereist’.

De aanvraagkosten voor de verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden bedragen € 228,00. Meer informatie over de specifieke eisen (inclusief vereiste documenten en omstandigheden).

All About Expats heeft ook een uitgebreide FAQ-pagina gerelateerd aan de verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleidendie je kan begeleiden bij het aanvraagproces.

Verblijfsvergunning als start-up

Als je een start-up opricht en dit in Nederland wilt doen, kun je een verblijfsvergunning als start-up aanvragen.

De vereisten hiervoor kunnen variëren, afhankelijk van je staatsburgerschap. Zo kunnen personen uit de Verenigde Staten bijvoorbeeld gebruik maken van de DAFT in plaats van de werkvergunning voor start-ups om een bedrijf in Nederland te starten.

Desondanks moeten de meeste aanvragers voor dit type werkvergunning een actief contract actief contract hebben met een facilitator (mentor), een door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) beoordeeld ondernemingsplan hebben, en kunnen voldoen aan de gestelde inkomenseis.

Dit zijn slechts enkele van de specifieke vereisten van de IND stelt om een verblijfsvergunning voor werk als start-up aan te kunnen vragen.

Meer informatie over de specifieke vereisten, aanvraagkosten, en overige nuttige informatie.

Referent werknemer als een start-up

Een andere verblijfsvergunning voor werk (er zijn meerdere verblijfsvergunningen voor werk) is de verblijfsvergunning gerelateerd aan het in dienst nemen van iemand bij een start-up.

Gerelateerd aan het overbrengen van een werknemer uit het buitenland om in je start-up te werken, is dit een pilotproject dat loopt van 1 juni 2021 tot 1 juni 2025. De verblijfsvergunning voor de werknemer blijft een extra jaar actief nadat de pilot eindigt.

De start-up moet aan specifieke voorwaarden voldoen, waaronder het hebben van minstens 15 werknemers, bewijs dat het product of de dienst nieuw is voor Nederland, en de start-up heeft bewijs van groei en schaling. Andere specifieke vereisten voor de start-up.

De start-up kan slechts een aanvraag indienen voor maximaal vijf essentiële werknemers uit het buitenland onder deze specifieke verblijfsvergunning voor werk.

Verblijfsvergunning voor partner en gezin

Naast verblijfsvergunningen voor werk faciliteert en verwerkt de IND ook de verblijfsvergunningen voor gezinsleden en partner.

Als je een Nederlandse staatsburger bent of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning hebt en je wilt dat je partner naar Nederland komt, zijn er specifieke vereisten voor deze verblijfsvergunning. Onder de verblijfsvergunning voor partner zal de persoon die de aanvraag voor de partner indient, dienen als de wettelijke rerefent.

Voor de aanvraag verblijfsvergunning partner moeten de aanvragen en partner bewijzen dat ze samen zullen wonen, moet de referent aan een specifieke inkomenseis voldoen, en bewijzen dat aanvrager en partner een langdurige relatie hebben.

De verblijfsvergunning voor partner vereist specifieke juridische documenten en formulieren. Sommige van deze (afhankelijk van het land van herkomst) zullen moeten worden gelegaliseerd.

Leer meer over aanvraagkosten, vereiste stappen, en verwerkingstijd van de aanvraag.

Verblijfsvergunning minderjarig kind

Als je wilt dat je kind bij je in Nederland woont, moet je de verblijfsvergunning hiervoor, net als de verblijfsvergunning voor partner, bij de IND aanvragen.

De vereisten voor een verblijfsvergunning voor kinderen jonger dan 18 jaar zijn vergelijkbaar met die voor de verblijfsvergunning voor partner. Het gezinslid dat de aanvraag voor het kind indient, moet ofwel een Nederlandse staatsburger zijn of een geldige verblijfsvergunning hebben.

Daarnaast is vereist dat het kind geregistreerd staat en woont op het adres van de aanvrager. Ten tweede moet de aanvrager optreden als de voogd en referent van het kind.

Bovendien zijn er inkomenseisen waaraan de referent van het kind moet voldoen. Ten slotte, als de andere ouder of voogd nog in het buitenland woont, is een wettelijke toestemmingsverklaring nodig samen met de aanvraag.

Meer informatie over het aanvraagproces, vereiste documenten, en kosten voor de verblijfsvergunning minderjarig kind.

Verblijfsvergunning om te studeren

De IND behandelt ook de aanvragen verblijfsvergunning voor internationale studenten, asielzoekers en vluchtelingen.

Als je vanuit het buitenland naar Nederland wilt komen voor een universiteitsprogramma, dan heb je een verblijfsvergunning nodig. Alleen een door de IND erkende onderwijsinstelling kan een verblijfsvergunning voor je aanvragen.

Bovendien moet je ervoor zorgen dat je opleidingsprogramma geaccrediteerd is. Dit betekent dat het opleidingsprogramma is erkend door de (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) of hetEuropees Register voor Kwaliteitsborging in het Hoger Onderwijs (EQAR).

Tot slot moeten alle studenten die vanuit het buitenland komen, over een specifiek bedrag aan geld of inkomsten beschikken bij het komen studeren. Zo niet, dan kun je, ongeacht je toelating tot een Nederlandse universiteit, niet in Nederland verblijven.

Het inkomen kan ofwel afkomstig zijn van werk, wat betekent dat je voldoet aan een algemene maandelijkse inkomenseis, of van spaargeld. Voor spaargeld moet je de algemene maandelijkse studienorm voor studenten voor 1 jaar (12x de studienorm) op je bankrekening hebben staan.

Leer meer over de inkomenseisen voor internationale studenten .

Tot slot, zodra je het bovenstaande hebt bevestigd, zal je onderwijsinstelling de aanvraag voor een verblijfsvergunning studie hbo of universiteit indienen.

Meer informatie over de verblijfsvergunning om te studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland.

Asielzoekers en vluchtelingen

De IND verwerkt ook de verblijfsvergunning asiel aanvragen voor asielzoekers en gezinsleden van vluchtelingen.

Voor een verblijfsvergunning op basis van asiel moet de aanvrager bewijzen dat ze het risico lopen op vervolging op basis van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging, of omdat ze behoren tot een bepaalde sociale groep.

Bovendien vreest de aanvrager voor doodstraf of executie of onmenselijke en vernederende behandeling in hun land van herkomst.

Als asielzoekers in Nederland aankomen, moeten ze zich persoonlijk melden bij een aanmeldcentrum (AC). Na aanmelding wordt het registratie- en identificatieproces uitgevoerd door de Nederlandse politie (AVIM) of de Koninklijke Marechaussee (KMar).

De volgende stappen tijdens de procedure (zoals vereiste tbc-onderzoek) worden door de IND gecoördineerd.

Heb je een verblijfsvergunning asiel in Nederland gekregen, dan kun je een aanvraag verblijfsvergunning indienen voor je gezinslid(-leden).

Dit type aanvraag wordt een afgeleide verblijfsvergunning asiel genoemd, ofwel een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De aanvrager dient dan wel in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning asiel.

Een aanvullende, is een verklaring dat je de referent bent. De referent is de persoon die het gezinslid (nareiziger) naar Nederland laat komen. De aanvraag kan alleen gedaan worden voor de echtgenoot of echtgenote, partner, (pleeg) kind of ouders.

Meer informatie over de voorwaarden, procedure en aanvraag voor de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) voor nareizigers..

Dienstverlening erkende referenten bij de IND

Aanvragen voor erkenning als referent worden door de IND uitgevoerd.

Ben je een Nederlands bedrijf en je wilt een werknemer van buiten de EU werven en aannemen, dan dient je bedrijf een erkende referent van de IND te zijn.

Het proces om een door de IND erkende werkgever te worden, kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 1. Studie: referent voor personen die aan je academische instellingen willen studeren;
 2. Uitwisseling: referent voor personen die als au pair willen werken of deel uitmaken van een culturele uitwisseling;
 3. Onderzoek: referent voor personen die met jou onderzoek willen doen;
 4. Arbeid: referent voor werknemers die vanuit het buitenland komen.

Als je als Nederlands bedrijf een erkende referent wilt worden van de IND, dan zijn er meerdere stappen en voorwaarden waar je bij de aanvraag rekening mee moet houden. Als je bedrijf erkenning als referent wilt aanvragen , en niet weet waar te beginnen, dan kan All About Expats je helpen.

Meer informatie over deprocedure om erkend referent van de IND te worden.

IND: locaties in Nederland

Voordat je naar een IND-loket gaat, ongeacht het doel van je bezoek, moet je eerste online een afspraak maken.

Bij de IND-loketten kun je bijvoorbeeld een aanvraag indienen, een sticker voor verblijfsaantekening ophalen terwijl je wacht op een beslissing van de IND, je verblijfsdocument ophalen, of je biometrie laten afnemen en registreren.

Je kunt ook een afspraak maken om meer diepgaande en specifieke informatie te krijgen over vragen die je mogelijk hebt. Momenteel zijn er vier IN-loketten Nederland op de volgende locaties:

 • IND-loket Amsterdam
 • IND-loket ’s-Hertogenbosch (Den Bosch)
 • IND-loket Den Haag

 • IND-loket Zwolle

Om een afspraak te maken bij de IND, bezoekt je de website van de IND.

Bij het maken van een afspraak, zorg ervoor dat je de juiste reden voor je bezoek aan de kantoren selecteert. Over het algemeen bepaalt dit de beschikbaarheid van afspraken bij de IND-loketten die het dichtst bij je in de buurt zijn.

Uiteraard raken afspraken op locaties zoals Amsterdam snel vol vanwege het hoge aantal kennismigranten, expats en internationale studenten. Zorg ervoor dat je regelmatig de beschikbaarheid van afspraken controleert voor last-minute annuleringen en open plekken.

IND: expatcentra

Je kunt afspraken maken bij expatcentra die vergelijkbare diensten aanbieden als de IND-loketten.

De expactcentra helpen kennismigranten bijvoorbeeld met hun verblijfsdocumenten, afnemen biometrie en de verblijfsaantekening sticker.

Momenteel zijn er de volgende negen expatcentra in Nederland:

 • IN Amsterdam
 • Rotterdam Expat Centre
 • The Hague International Centre
 • International Welcome Centre Utrecht Region
 • Holland Expat Center South (Eindhoven)

 • Expat Centre Maastricht Region (ECMR) / IND-servicepunt Maastricht

 • Expat Centre East Netherlands, locatie Enschede

 • Expat Center Food Valley (Wageningen)
 • International Welcome Center North (Groningen)

Meer informatie:

Related Posts

 • amsterdam-water

  Kennismigrant: salaris, referent IND, en meer

 • GGD in Netherlands

  Tbc-onderzoek: voor verkrijgen verblijfsvergunning

 • Gezinshereniging: verhuizen met het gezin naar Nederland

 • Ukraine refugee guide

  Gids voor Oekraïense vluchtelingen

 • amsterdam-water

  Kennismigrant: salaris, referent IND, en meer

 • GGD in Netherlands

  Tbc-onderzoek: voor verkrijgen verblijfsvergunning

 • Gezinshereniging: verhuizen met het gezin naar Nederland

 • Ukraine refugee guide

  Gids voor Oekraïense vluchtelingen