In Nederland dient de Kennismigrantenregeling om professionals aan te trekken met expertise die werkgevers niet kunnen vinden op de Nederlandse of Europese arbeidsmarkt.

De regeling, die tevens bedoeld is als stimulans voor buitenlandse professionals, is een manier om de Nederlandse economie te versterken en tegelijkertijd een aantrekkelijk salaris en fiscale prikkel te bieden aan de potentiële werknemer.

Volgens het CBS, woonden er in 2022 ongeveer 40.020 kennismigranten van buiten de EU/EFTA in Nederland. Als je:

 • verhuist naar Nederland,
 • een expat bent die in Nederland woont,
 • als je een studie aan een Nederlandse academische instelling afrondt,
 • een werkgever bent op zoek naar medewerkers met een specifieke expertise,

dan zal het begrijpen van de kennismigrantenregeling en het aanvragen van deze regeling nieuwe deuren openen naar professionele en economische kansen.

Wat is een kennismigrant?

Kennismigranten worden in Nederland door de IND gedefinieerd als “een werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst voor een erkend referent werkt en voldoet aan specifieke leeftijds-, salaris- en ervaringseisen.”

Daarnaast zijn kennismigranten immigranten van buiten de EU (incl. Zwitserland) die vanwege hun (wetenschappelijke), professionele en academische kennis of vaardigheid toestemming hebben om in Nederland te werken. Deze vaardigheid of ervaring waarover de buitenlandse professional beschikt, is momenteel niet beschikbaar in de Nederlandse of Europese beroepsbevolking.

Eenmaal erkend als kennismigrant, gaan bepaalde voordelen een rol spelen.

Je hebt bijvoorbeeld binnen de Nederlandse wet een bijzondere status, waardoor je geen werkvergunning nodig hebt.

Om kennismigrant te zijn (in aanmerking te komen voor een kennismigrantenvisum) moeten de aanvrager en de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze vereisten moeten jaarlijks worden herzien, omdat ze voortdurend veranderen sinds de oorspronkelijke uitspraak uit 2004.

Een kennismigrantenvisum aanvragen

Om je in Nederland aan te melden (of in aanmerking te komen) als kennismigrant, moet je aan de onderstaande criteria voldoen:

 • Je beschikt over een hoog opleidingsniveau (minimaal bachelor).

 • Je hebt een geldig reisdocument, zoals een paspoort (van buiten de EU) en je vormt geen risico voor de nationale veiligheid.

 • Je hebt professionele of academische ervaring in een specifieke expertise.

 • Je hebt een unieke specialisatie die niet gemakkelijk te vinden is in de Nederlandse of Europese beroepsbevolking (bijvoorbeeld in IT, techniek of wetenschap).

 • Je hebt een arbeidsovereenkomst (contract) met een Nederlandse werkgever die bij de IND is geregistreerd als erkende referent.

 • Je salaris voldoet aan de gestelde inkomenseisen.

Erkenning als referent

Als je een Nederlands bedrijf bent dat op zoek is naar werknemers met specifieke vaardigheden die je niet in Nederland en de EU kunt vinden, dan kun je overwegen om buiten de EU te werven. Dit zou betekenen dat kandidaten in het kader van de kennismigrantenregeling worden aangenomen en gesponsord. Om kennismigranten in dienst te nemen en erkend referent te zijn, moet je bedrijf:

 • Geregistreerd en erkend zijn door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als referent

 • In Nederland ingeschreven zijn in het Handelsregister

 • Een salaris (exclusief vakantiegeld) uitbetalen dat minimaal gelijk is aan het normbedrag voor kennismigranten

 • Een actieve werkgever voor kennismigranten zijn met minimaal elke drie jaar minimaal één kennismigrant op de loonlijst)

Salarisnorm 2024

De aanvrager moet ook voldoen aan de minimale maandelijkse inkomensvereisten. Deze zijn vanaf 1 januari 2024:

Type kennismigrant

Eerste verblijfsvergunning kennismigrant

Verlenging verblijfsvergunning kennismigrant

Bij verandering van werkgever (referent)

Met verlaagd salariscriterium€ 2.801,-€ 2.801,-€ 2.801,-
Jonger dan 30 jaar€ 3.909,-€ 3.909,- *€ 3.909,-/€ 5.331,- **
Van 30 jaar of ouder€ 5.331,-€ 5.331,-€ 5.331,-

* Dit bedrag geldt ook als de kennismigrant 30 jaar of ouder is geworden. Is de kennismigrant sinds de afgifte van de eerste vergunning van werkgever veranderd? Dan moet dit gebeurd zijn toen de kennismigrant nog geen 30 jaar oud was.

** Kennismigrant is nog jonger dan 30 jaar: € 3.909,- en als kennismigrant nu 30 jaar of ouder is: € 5.331,-

Erkend referent IND

Een belangrijke eis van de Nederlandse kennismigrantenregeling is dat het bedrijf een door de IND erkende werkgever is. Als het bedrijf geen erkend referent is van de IND, kan het kennismigrant op de loonlijst hebben.

Voor de Europese blauwe Kaart en de ICT-vergunning hoeft het bedrijf niet erkend te zijn als referent.

Ben je geïnteresseerd in het aannemen van kennismigranten, en momenteel geen erkend referent bij de IND? Bekijk dan ons artikel over erkend referent IND worden.

Ben je als bedrijf (nog) geen erkend referent van de IND of heeft jouw organisatie geen fysieke vestiging in Nederland? Dan kan (tijdelijke) uitbesteding van het werkgeverschap in de vorm van payrolling oplossing bieden.

Start je carrière als kennismigrant

Woont je als kennismigrant in Nederland, kom je in aanmerking voor het kennismigrantenvisum, of kom je uit je zoekjaar en zoek je werk als kennismigrant, dan kan All About Expats je helpen.

Conclusie

De kennismigrantenregeling is een goeden manier om uitzonderlijk buitenlands talent aan te trekken, maar de aanvraagprocedure is tijdrovend en vereist dat de werkgever een IND erkende referent is.

Veel bedrijven vinden dat het uitbesteden van referentschap en de visumaanvraag voor de buitenlandse werknemer niet alleen kosteneffectief is, maar ook een soepelere overgang en verhuizing voor de werknemer mogelijk maakt.

Als kennismigrant zijn er ook veel voordelen die je kunt aanvragen (zoals de 30%-regeling) die je werkgever niet voor je aanvraagt. Dit is de reden waarom All About Expats nog lang na aankomst in Nederland voor je van dienst kan zijn.

Als je als kennismigrant naar Nederland verhuist en meer wilt weten over de 30%-regeling en of je een aanvraag kunt indienen, maak dan gerust een afspraak voor consultatie met ons team.

Voeg ons zeker toe op LinkedIn, zodat je op de hoogte blijft van onderwerpen die relevant zijn voor het leven in Nederland als expat en kennismigrant.