In Nederland maken veel werkgevers gebruik van de regeling voor kennismigranten.

Met deze regeling kunnen Nederlandse bedrijven wereldwijd talent met specifieke technische expertise, die momenteel niet beschikbaar is op de huidige arbeidsmarkt, werven en in dienst nemen.

Vanaf 2023 staan ongeveer 9.000 werkgevers bij de IND geregistreerd als IND erkende referent. Ondanks dit, hebben veel werkgevers nog steeds moeite met het aantrekken en verlonen van kennismigranten.

Gelukkig zijn er oplossingen, zoals het uitbesteden van het erkend referentschap aan een partij als All About Expats of het opstarten van het proces om een erkend referent van de IND te worden.

Voor Nederlandse werkgevers, zetten we hieronder uiteen wat je (als bedrijf) moet weten over de kennismigrantenregeling in 2024, waarom kennismigranten meerwaarde bieden, en hoe je wereldwijd arbeidskrachten kan werven en in dienst kan nemen.

De kennismigrantenregeling

De regeling voor kennismigranten is een programma dat in Nederland wordt aangeboden aan niet-EU/EER hoogopgeleide werknemers die tot vijf jaar in het land willen leven en werken.

Het biedt een versneld en vereenvoudigd proces voor het verkrijgen van zowel een tewerkstellingsvergunning als verblijfsvergunning en biedt meer flexibiliteit bij het wisselen van baan of werkgever.

Om in aanmerking te komen voor de kennismigrantenregeling, dienen kandidaten te voldoen aan specifieke onderwijs- en inkomenscriteria. Bovendien dient de kandidaat een aanbod voor werk te hebben van een door de IND erkende werkgever. Andere voorwaarden die gelden voor de werkgever, zijn onder meer:

  • Het verstrekken van een arbeidsovereenkomst (contract) met een minimum van drie maanden;
  • Uitbetaling van salaris dat minimaal gelijk is aan het normbedrag voor kennismigranten;
  • Het loon van de kennismigrant dat marktconform moet zijn.

Meer informatie over de salarisnorm 2024 voor kennismigranten of voor het aannemen van kennismigranten.

Voordelen aannemen kennismigranten

Kennismigranten brengen een veelvoud aan voordelen voor Nederlandse organisaties.

Ten eerste beschikken zij hoogstwaarschijnlijk over diepgaande kennis, expertise en ervaring in hun vakgebied. Hiermee brengen ze nieuwe, diverse en innovatieve ideeën naar hun team.

Bovendien zijn kennismigranten doorgaans meer aanpasbaar en kunnen snel inspelen op veranderende bedrijfsomgevingen. Als gevolg hiervan is het waarschijnlijker dat kennismigranten voor langere tijd bij een organisatie blijven.

Tot slot, omdat kennismigranten vaak ervaring meebrengen, werken ze vaak in rollen waar hun leiderschap, kennis en vaardigheden overgedragen kunnen worden naar andere werknemers binnen het team of organisatie. Op de lange termijn helpt dit de algehele groei en ontwikkeling van Nederlandse organisaties.

Over het algemeen kan het aannemen van kennismigranten resulteren in talrijke voordelen voor een organisatie, waaronder verhoogde productiviteit, innovatie en concurrentievoordeel.

Hoe kennismigranten aannemen

Wil je als Nederlands bedrijf iemand van buiten de Europese Unie aannemen als kennismigrant, dan zijn er beperkte opties. Aangezien buitenlandse werknemers IND sponsoring nodig hebben om in Nederland te kunnen werken, moet je organisatie:

  1. Een door de IND erkende werkgever zijn;
  2. Of het IND referentschap uitbesteden aan een organisatie als All About Expats.

Hieronder geven we meer informatie over hoe je als werkgever een erkend referent van de IND kan worden en hoe je het erkend referentschap kan uitbesteden.

We belichten ook de voordelen van het uitbesteden van het IND erkend referentschap en payrolling aan ons.

Optie 1: Een erkend referent van de IND worden

Een erkend referent worden bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) in Nederland, vereist een aantal administratieve taken. Daarnaast moet je organisatie aan specifieke voorwaarden voldoen.

Een voorwaarde van de IND is bijvoorbeeld dat je organisatie officieel geregistreerd moet zijn in Nederland. Een andere voorwaarde is dat je als bedrijf kan bewijzen financieel stabiel te zijn.

Bekijk de volledige lijst van voorwaarden aanvragen erkenning als referent IND.

Zodra je hebt bevestigd dat je als bedrijf in aanmerking komt, moet je een aanvraag indienen bij de IND met alle noodzakelijke documentatie en informatie.

Als de aanvraag is goedgekeurd dan krijgt je organsatie de status van een door de IND erkende werkgever. Dit stelt je in staat om kennismigranten en andere niet-EU werknemers naar Nederland te brengen. Veel Nederlandse bedrijven vinden dit proces tijdrovend en omslachtig. Anderen vinden dat ze de immigratie-expertise missen om succesvol een IND-erkenning te kunnen vragen.

Wanneer dit het geval is, kiezen bedrijven ervoor om consultants zoals All About Expats in te huren om te helpen bij de aanvraag van het IND erkend referentschap.

Optie 2: Erkend referentschap uitbesteden

Voor Nederlandse bedrijven die niet de bandbreedte of capaciteit hebben om zelf de aanvraag te initiëren en de stappen te doorlopen om een door de IND erkende werkgever te worden, bieden payrollbedrijven zoals All About Expats een goed alternatief.

Onze dienstverlening stelt bedrijven in staat om het juridische werkgeverschap in de vorm van payrolling te verzorgen, waardoor wij alle relevante IND-zaken voor de kandidaat regelen. Wij worden hierdoor de wettelijke werkgever van de werknemers, terwijl de werknemers voor jouw organisatie blijven werken.

Aangezien wij een door de IND erkende werkgever zijn, kan je organisatie kennismigranten werven en in dienst nemen. Wij dienen als referent van de kennismigrant en handelen de IND sponsoring en het aanvraagproces voor deze werknemers af.

Wij verzorgen alle juridische en administratieve zaken zoals salarisbetalingen, belastinginhouding, sociale zekerheidsbijdragen, de 30%-regeling, en eventuele vergunningsaanvragen voor kennismigranten binnen je organisatie.

Deze regeling is voordelig voor bedrijven met een grote tijdelijke workforce of kleine HR-teams. Je organisatie kan zich concentreren op de kernactiviteiten, terwijl je de administratieve taken en aan ons overlaat.

Slot overwegingen

Wij merken dat veel Nederlandse bedrijven alleen overwegen om een door de IND erkende werkgever te worden wanneer ze een kandidaat hebben voor een vacature die ze graag willen aannemen, maar die sponsoring vereist. Dit kan problemen geven voor zowel de werkgever als de kandidaat, aangezien de aanvraag erkenning als referent IND tot zes maanden kan duren.

Veel bedrijven zijn zich niet bewust van de wachttijd. Velen verliezen hierdoor het perfecte momentum voor het aannemen van een kennismigrant. Anderen verliezen werknemers die onder een zoekjaarvisum werkten, maar nu sponsoring nodig hebben in de vorm van referentschap.

All About Expat biedt tijdelijk werkgeverschap van de kennismigrant aan. Dit zorgt ervoor dat kennismigranten vrijwel direct aan het werk kunnen en je huidige werknemers, die IND sponsoring nodig hebben, voor de organisatie kunnen worden behouden.

Twijfel je of het aanvragen van erkend referentschap IND de juiste keuze is, dan bieden wij ook consultatie aan.

Tot slot, ben je op zoek naar hoog gekwalificeerde kandidaten voor jouw vacatures, dan kan onze database met kennismigranten uitkomst bieden, bekijk dan onze dienstverlening waarbij we Nederlandse werkgevers verbinden met kennismigranten.