De bruto maandsalarisgrens voor een kennismigrant verandert ieder jaar op 1 januari.

Op 1 januari 2024 zijn de normbedragen met 6,45% verhoogd ten opzichte van de bruto maandbedragen van 2023.

Voor kennismigranten die al op de loonlijst staan, en voor aanvragen ingediend vóór 1 januari 2024, blijft het huidige salaris van de kennismigrant van kracht. Als een kennismigrant al in dienst is en over een geldige verblijfsvergunning beschikt, hoeft het salaris van de kennsimigrant dus niet te worden aangepast.

Ook als de aanvraag in 2023 (vóór 1 januari 2024) is ingediend, geldt de salarisnorm van 2023. De kennismigrant moet namelijk voldoen aan het normbedrag dat geldt op de datum van de aanvraag.

Hieronder geven we een overzicht van de minimale bruto maandsalarissen voor kennismigranten in 2024 en details die relevant zijn voor werkgevers van kennismigranten.

Salarisnorm 2024 voor kennismigranten

De aanvrager moet voldoen aan de minimale maandelijkse bruto inkomensvereisten voor kennismigranten. Deze zijn vanaf 1 januari 2024:

Type kennismigrantEerste verblijfsvergunning kennismigrantVerlenging verblijfsvergunning kennismigrantBij verandering van werkgever (referent)
Met verlaagd salariscriterium€ 2.801,-€ 2.801,-€ 2.801,-
Jonger dan 30 jaar€ 3.909,-€ 3.909,- *€ 3.909,-
Van 30 jaar of ouder€ 5.331,-€ 5.331,-€ 5.331,-

Type kennismigrant

Eerste verblijfsvergunning of verlenging verblijfsvergunning kennismigrant / Bij verandering van werkgever (referent)

Met verlaagd salariscriterium

€ 2.801,-

Jonger dan 30 jaar

€ 3.909,- *

Van 30 jaar of ouder

€ 5.331,-

* Dit bedrag geldt ook als de kennismigrant 30 jaar of ouder is geworden. Is de kennismigrant sinds de afgifte van de eerste vergunning van werkgever veranderd? Dan moet dit gebeurd zijn toen de kennismigrant nog geen 30 jaar oud was.

Vaste toeslagen, zoals de 13e maand of een contractueel vastgelegde vaste eindejaarsuitkering, kunnen worden meegenomen in het brutosalaris als deze aan de kennismigrant worden betaald.

De salarisnorm voor 2024 geldt alleen voor aanvragen ingediend na 31 december 2023.

De volgende loonbestanddelen tellen niet mee:

  • Vakantietoeslag.
  • De waarde van in natura uitgekeerd loon.
  • Onregelmatig loon waarvan niet zeker is dat het wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld: overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen.

Salarisnorm 2023

De salarisnorm kennismigranten was in 2023:

  • Kennismigranten met een verlaagd salariscriterium: € 2.631,-
  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.672,-
  • Kennismigranten van 30 jaar of ouder: € 5.008,-

Conclusie

Als je kennismigranten in dienst hebt (of wilt aannemen) is het belangrijk om rekening te houden met het salariscriterium voor kennismigranten. Dit is ook het geval bij de verlenging verblijfsvergunning kennismigrant.

Heb je vragen over de salarisnorm voor kennismigranten of wil je meer weten over onze diensten op het gebied van payrolling van kennismigranten of onze immigratie dienstverlening, neem dan contact met ons op.

We bieden payrolling van kennismigranten aan voor Nederlandse bedrijven die geen erkende referent zijn van de IND en die kennismigranten van buiten de EU in dienst willen nemen.

Als je wilt werken voor een bedrijf dat (nog) geen erkend referent is van de IND, dan kunnen wij jou helpen door de rol van IND erkende referent over te nemen.

Woon je als kennismigrant of expat in Nederland en heb je advies nodig over je situatie? Dan kan All About Expats jou een één-op-één adviesgesprek aanbieden met ons team voor een eerlijke en betaalbare prijs.

Related Posts