De salarisnorm 2024 voor het aannemen van een kennismigrant is gepubliceerd.

Op 1 januari 2024 zijn de normbedragen met 6,45% verhoogd ten opzichte van de bruto maandbedragen van 2023.

Voor kennismigranten die al op de loonlijst staan, en voor aanvragen ingediend vóór 1 januari 2024, blijft het salariscriterium 2023 van kracht. Als een kennismigrant al in dienst is en over een geldige verblijfsvergunning beschikt, hoeft het salaris niet te worden aangepast.

Ook als de aanvraag vóór 1 januari 2024 wordt ingediend, geldt het salaris van 2023. De kennismigrant moet namelijk voldoen aan het normbedrag dat geldt op de datum van de aanvraag.

Hieronder geven we een overzicht van de nieuwe bruto maandsalarissen voor kennismigranten in 2024 en details die relevant zijn voor werkgevers van kennismigranten.

Salarisnorm 2024

Met ingang van 1 januari 2024 geldt voor kennismigranten de volgende salarisnorm. Dit zijn bruto maandsalarissen, exclusief 8% vakantiegeld.

Kennismigrant 

van 30 jaar of ouder

€ 5.331,-

Kennismigrant

jonger dan 30 jaar

€ 3.909,-

Kennismigrant

met verlaagd salariscriterium

€ 2.801,-

Aangenomen met een

Europese blauwe kaart

€ 6.245,-

Het salariscriterium is gebaseerd op het in geld ontvangen salaris, dat wil zeggen het vaste contractuele brutosalaris, exclusief vakantietoeslag. Niet-contante salarisbetalingen, overuren, fooien en uitkeringen zijn uitgesloten. Uitgaven en vergoedingen kunnen worden opgenomen als deze gegarandeerd zijn en maandelijks worden betaald.

Vaste toeslagen, zoals de 13e maand of een contractueel vastgelegde vaste eindejaarsuitkering, kunnen worden meegenomen in het brutosalaris als deze aan de kennismigrant worden betaald.

De salarisnorm voor 2024 geldt alleen voor aanvragen ingediend na 31 december 2023. Voor aanvragen ingediend in 2023 gelden de huidige salarisgrenzen.

Salarisnorm 2023

Tot en met 31 december 2023 gelden nog de volgende bruto maandsalarissen voor kennismigranten:

  • € 5.008,- voor een kennismigrant van 30 jaar of ouder
  • € 3.672,- voor een kennismigrant jonger dan 30 jaar 
  • € 2.631,- voor een kennismigrant met een verlaagd salariscriterium (met een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden)


Voor degenen die zijn aangenomen met een Europese blauwe kaart:
 

  • € 5.867,- voor een kennismigrant met een Europese blauwe kaart.

Werkvergunningen die van toepassing zijn

Dit nieuwe salariscriterium geldt ook voor de volgende werkvergunningen die vanaf 1 januari 2024 worden verleend:

  • Kennismigranten kort verblijf
  • Overplaatsing binnen een onderneming (intra-corporate transfer) 
  • Kennismigranten uit een andere EU-lidstaat, werkzaam in Nederland  

Bij kortverblijf dient de werknemer werkzaam te zijn bij een erkend referent van de IND. Daarnaast mag de werknemer gedurende een periode van zes maanden maximaal 90 dagen in Nederland verblijven. Vanwege de duur van hun verblijf zullen deze werknemers geen verblijfsvergunning aanvragen.

Conclusie

Als je kennismigranten in dienst hebt (of wilt aannemen) is het belangrijk om rekening te houden met het salariscriterium voor 2024. Voor de verlenging van een kennismigrantenvergunning gelden vanaf 1 januari 2024 de nieuwe salarisnormen.

Wij van All About Expats zijn experts in het aannemen, sponsoring, en payrolling van kennismigranten voor organisaties die geen erkend referent van de IND zijn.

Heb je vragen over de salarisnorm voor kennismigranten of wil je meer weten over onze diensten op het gebied van payrolling van kennismigranten of onze immigratie dienstverlening, neem dan contact met ons op.