Nederland is altijd al een aantrekkelijke arbeidsmarkt geweest voor werkzoekenden uit het buitenland. Als je als expat of kennismigrant in Nederland wilt werken en wonen, kijk dan of er vraag is naar je vaardigheden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De snelst groeiende sectoren in Nederland

ICT

Nederlandse bedrijven binnen vrijwel alle sectoren hebben moeite om te voldoen aan de vraag naar werknemers met verschillende ICT-achtergronden. Er is een continue tekort aan IT-specialisten, en dit is verweven met een sterke economie en de huidige waarde van de ICT-sector. Door de zichtbare groei van de Nederlandse economie (post-COVID) ontstaan er nieuwe bedrijven en een uitbreiding van bestaande bedrijven, waardoor de behoefte aan technologisch geschoold personeel blijvend toeneemt.

FinTech

De term FinTech wordt gebruikt om de woorden “financial” en “technology” te combineren. Fintech verwijst naar bedrijven die technologie gebruiken om financiële diensten te automatiseren. Er is een toename van Fintech start-ups, machine learning en AI-bedrijven. Deze trend zal de behoefte aan fintech-personeel, zoals kwantitatieve analisten, vergroten. Het aanbod van werknemers die financiële kennis combineren met programmeertalen als Python, C++ en Java blijft schaars in vergelijking met de vraag naar deze medewerkers in Nederland.

Gezondheidszorg

Nederland kampt (net als de rest van de wereld) momenteel met een tekort aan gezondheidswerkers, met name verpleegkundigen. Dit komt, omdat Nederland nog steeds met het probleem van “vergrijzing” wordt geconfronteerd. Hierdoor is er een grotere behoefte aan verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg.

Logistiek

De verwachting is dat de logistieke sector in Nederland een jaarlijkse groei van zes procent zal doormaken. Dit heeft de vraag naar logistiek personeel, met name in de transportsector, doen toenemen. De verwachting is dat elk tweede bedrijf moeite heeft met het vinden van chauffeurs voor het uitvoeren van hun logistieke transporttaken.

Onderwijs

In Nederland zijn er te weinig leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs. Veel oudere leraren gaan met pensioen, er is krapte op de arbeidsmarkt en er komen niet genoeg leraren bij. Het lerarentekort neemt alleen maar toe. Scholen worstelen dan ook om alle openstaande posities in te vullen.

Voedingswetenschappen

Nederland heeft een sterk agrarisch economisch klimaat, aangezien het een van ’s werelds belangrijkste exporteurs van landbouwgoederen is. Momenteel zijn er in Nederland rond de 135.000 zelfstandigen en rond de 120.000 werknemers werkzaam in de agrarische en groene sector. Een diploma in levensmiddelentechnologie, landbouwtechniek en milieukunde wordt momenteel veel gevraagd in Nederland.

Engineering

Nederland heeft een behoefte aan alle ingenieurs, omdat de economie is gebaseerd op technologische vooruitgang. Voor het behalen van de klimaatdoelen is er met name een tekort aan technische ingenieurs, architecten en bouw- en natuurkundige technici. Uit onderzoek blijkt dat Nederland de op een na grootste vraag naar ingenieurs wereldwijd heeft, ongeacht de technische achtergrond waar ze vandaan komen of waarvoor ze willen werken.

Related Posts

 • Top 10 happiest countries in the world

  Nederland in top 10 gelukkigste landen ter wereld

 • Netherlands 5th in work-life balance

  Nederland 5e in work-life balance

 • De Nederlandse taal

 • How to keep fit

  Hoe blijf je fit in Nederland

 • Top 10 happiest countries in the world

  Nederland in top 10 gelukkigste landen ter wereld

 • Netherlands 5th in work-life balance

  Nederland 5e in work-life balance

 • De Nederlandse taal

 • How to keep fit

  Hoe blijf je fit in Nederland