• Over de IND: aanvragen, dienstverlening en verblijfsvergunningen

    De IND staat voor Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en [...]

    10 min read