Als je bezig bent met het ontvangen van je verblijfsvergunning, dien je mogelijk een tbc-onderzoek te ondergaan. Afhankelijk van je nationaliteit, vereist een deel van het immigratieproces voor jou en jouw gezin (indien van toepassing) het ondergaan van een verplichte tbc-test.

Verblijfsvergunningen in Nederland worden verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat je, en indien van toepassing jouw gezin, binnen drie maanden na afgifte van je verblijfsdocument een tbc-onderzoek ondergaat. Als je niet binnen drie maanden een tbc-onderzoek doet, kan dit leiden tot intrekking van de aan jou en jouw gezin verleende vergunning.

Daarom moet je tijdens de onboarding een intentieverklaring invullen en ondertekenen.

Lees hieronder meer over waar je jouw tbc-onderzoek kunt ondergaan, welke documenten je nodig hebt en wat de totale kosten zijn.

Tuberculose (tbc) begrijpen

Tbc is een afkorting voor de medische aandoening die tuberculose wordt genoemd. Tuberculose (tbc) is een ernstige en gemakkelijk verspreidbare infectieziekte die infecties in je longen of andere weefsels veroorzaakt. Tbc verspreidt zich door de lucht en kan worden overgedragen wanneer een besmet persoon hoest of niest. Als tuberculose onbehandeld blijft, is deze dodelijk.

Hoewel behandelbaar met een combinatie van intensieve antibiotica, is de behandelingsduur lang. Patiënten met tuberculose zullen tussen de zes en negen maanden elke dag antibiotica moeten gebruiken.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verliezen per dag bijna 4400 mensen het leven aan tuberculose en worden bijna 30.000 mensen ziek door deze vermijdbare en geneesbare ziekte. Sinds COVID-19 zijn de geschatte besmettingen en sterfgevallen door tuberculose wereldwijd toegenomen. Daarom wordt testen steeds belangrijker.

Tot op heden is tuberculose de tweede grootste infectieziekte, na COVID-19.

Getest worden in Nederland

Als je een brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hebt ontvangen waarin je wordt verzocht een tbc-onderzoek te laten doen, moet je een afspraak maken met de afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD.

Er zijn in totaal 25 GGD’en in Nederland van de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, dus de woonplaats bepaalt welke GGD-vestiging je bezoekt.

De rol van de GGD is volgens hun website het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de hele Nederlandse bevolking tegen risico’s waarop mensen zelf onvoldoende of geen invloed hebben, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dat is de reden waarom de meeste internationals, die afkomstig zijn uit landen waar tuberculose een hoog risico is, worden gevraagd zich tijdens de aanvraag van de verblijfsvergunning te laten testen.

Op onderstaande kaart kun je zien waar de dichtstbijzijnde GGD is gevestigd.

Map GGD regions

Vrijstelling tbc-plicht

Niet iedereen die in Nederland een verblijfsvergunning krijgt, hoeft een tbc-onderzoek te ondergaan.

Alleen staatsburgers van landen die op deze lijst staan, moeten zich laten testen. Daarnaast adviseert de GGD, als je uit een land komt dat op deze lijst staat, om je gedurende twee jaar ieder half jaar te laten testen op tuberculose. Je ontvangt een verzoek om voor dit vervolgonderzoek naar de GGD te komen.

Andere omstandigheden voor vrijstelling tbc-plicht zijn onder meer personen met een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen, afgegeven door een ander EU-land.

Ook als je gezinslid bent van iemand die houder is van deze EU-verblijfsvergunning voorlangdurig ingezetenen, en in een ander EU-land reeds als gezinslid van de langdurig ingezetene bent toegelaten.

Kosten tbc-onderzoek

Hoewel de IND het tbc-onderzoek verplicht stelt, zijn er wel eigen kosten die je maakt.

Per 1 januari 2024 is de prijsopbouw als volgt:
(prijzen kunnen per GGD-locatie verschillen)

  • Huidtest (Mantoux-test) € 41,50

  • BCG-vaccinatie €56,00

  • Longfoto €55,00
  • Bloedonderzoek (IGRA) € 62,50

Normaal gesproken accepteren GGD-kantoren alleen pinbetalingen.

Meest gestelde vragen

  • Moet je je na elke verlenging laten testen?

Nee. Je wordt alleen getest (indien vereist door de IND) tijdens je eerste aanvraag voor een verblijfsvergunning.

  • Moeten kinderen getest worden?

Ja, alle leeftijden moeten een tbc-onderzoek ondergaan. Kinderen jonger dan 18 jaar worden getest door middel van een tuberculinehuidtest (Mantoux-test). Uit dit onderzoek kan blijken of je kind besmet is met de tuberculosebacterie. Twee tot drie dagen later moet je terug naar de afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD.

De tuberculinehuidtest is niet gevaarlijk en kan vervolgens door de GGD-functionaris worden beoordeeld. Let op: buiten schooltijd kun je voor het tbc-onderzoek geen afspraak maken bij de GGD. Daarom moet de school deze tests mogelijk maken.

  • Welke documenten moet ik meenemen?

Als je jouw onboarding bij All About Expats afhandelt, dan hoef je alleen het ingevulde verwijzingsformulier tbc-onderzoek mee te nemen. Voor degenen die de verblijfsvergunning zelfstandig aanvragen, dienen een paspoort of ID-kaart, het ingevulde verwijzingsformulier tbc-onderzoek en een betaalpas mee te nemen.

Video: Instructievideo tbc-onderzoek

Een video van de GGD Utrecht

Landen met een hoog risico op tuberculose (tbc)

De volgende landen staan op de lijst voor wijdverbreide tbc:

Angola
Bangladesh
Botswana
Cambodja
Centraal-Afrikaanse Republiek
Congo-Brazzaville
Congo-Kinshasa
Djibouti

Gilbert- en Ellice-eilanden
Equatoriaal-Guinea
Eswatini (Swaziland)
Filipijnen
Gabon
Guinee-Bissau
India
Indonesië
Kenia

Lesotho
Liberia
Madagaskar
Mongolië
Mozambique
Myanmar (Birma)
Namibië
Nigeria
Noord-Korea

Pakistan
Papoea-Nieuw-Guinea
Sierra Leone
Somalië
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika