Bij het solliciteren naar een baan in Nederland kun je omringd worden door een groot aantal zorgen en vragen. Het sollicitatieproces in Nederland kan verschillen met wat je gewend bent in je eigen land. Ook de verwachtingen van werkgevers kan variëren op basis van culturele verschillen. Nederland is een populaire bestemming voor expats om zich te vestigen en heeft een competitieve arbeidsmarkt.

We hebben enkele tips waar je mogelijk naar moet kijken voordat je solliciteert bij een Nederlandse werkgever of een in Nederland gevestigd bedrijf.

Laat je buitenlandse diploma waarderen in Nederland

Om van toegevoegde waarde te zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt, is het cruciaal om je diploma te laten waarderen door een geregistreerde instantie. Dit geeft je buitenlandse diploma betekenis voor je mogelijke toekomstige werkgever. De geregistreerde instantie is bevoegd om je diploma en buitenlandse opleiding te vergelijken en te toetsen aan het Nederlandse onderwijssysteem. De instantie voor internationale diplomawaardering geeft vervolgens per brief aan dat de opleiding die tot je diploma heeft geleid voldoet aan de Nederlandse norm. Deze waardering van je diploma is nodig, omdat landen verschillende onderwijsnormen kunnen hanteren en werkgevers zich kunnen afvragen wat het opleidingsniveau is van de onderwijsinstelling waar je jouw diploma hebt behaald.

Update je LinkedIn profiel

De online sociaalnetwerksite LinkedIn is in Nederland van grote waarde bij het zoeken naar werk en voor het uitbreiden van je professionele netwerk. LinkedIn is ook een handig hulpmiddel om te kijken wat de arbeidsmarkt heeft te bieden en welke werkzaamheden collega-ingenieurs/artsen/marketingspecialisten etc. in Nederland uitvoeren. Welke vaardigheden en competenties zijn het meest gewild en wat is het laatste nieuws uit de arbeidsmarkt. LinkedIn is ook een goed hulpmiddel om te netwerken vanuit het comfort van je eigen huis. Het kan nuttig zijn om berichten naar recruiters te sturen en jezelf voor te stellen. LinkedIn heeft ook een premium lidmaatschap dat extra privileges biedt die je misschien handig vindt.

Zorg voor een goed cv

Een aantal tips voor een succesvol cv dat Nederlandse werkgevers aanspreekt.

  • Houd je cv kort en bondig Werkgevers en recruiters scannen nogal snel door de cv’s. Het is daarom belangrijk dat je belangrijkste kwalificaties duidelijk zichtbaar zijn.
  • Laat je cv meerdere keren proeflezen. Controleer op taal- en spelfouten. Je kunt het ook voor de zekerheid door iemand anders laten proeflezen. Bij een simpele spelfout in je cv kunnen werkgevers en recruiters je beoordelen als roekeloos en ongeschikte kandidaat.

  • Houd je cv op 2 pagina’s, met alleen de meest belangrijke en relevante informatie.
  • Stem je cv af op de functie en organisatie waarop je solliciteert. Gebruik niet hetzelfde cv om op alle vacatures te solliciteren.

Wees zelfverzekerd

Nederlandse werkgevers moeten weten dat je een legitieme kandidaat bent en de juiste persoon bent voor de baan waarop je solliciteert. Dit betekent dat je jezelf op een zelfverzekerde en overtuigende manier moet presenteren. Dit vertrouwen moet tot uiting komen in je sollicitatiegesprekken, cv’s en vooral in je motivatiebrieven. Nederlandse werkgevers houden van kandidaten die zichzelf als gelijkwaardige tegenhangers zien, dat wil zeggen individuen die een sterk geloof hebben in wat ze de toekomstige organisatie te bieden hebben. Zelfverzekerd overkomen is cruciaal, want als je zelf niet gelooft dat je de functie waarop je solliciteert waard bent, dan is het onwaarschijnlijk dat de werkgever daar anders over denkt.